Enter your keyword

Strona główna

Witamy na stronie internetowej BIP Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) to instytucja działająca na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696). W zakresie realizacji zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej działamy na zlecenie Ministra Zdrowia. Opiniujemy ponadto ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, a także prowadzimy szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie.
W naszym serwisie znajdziecie Państwo między innymi informacje dotyczące:

  • funkcjonowania i struktury Agencji,
  • rekomendacji i opinii Prezesa AOTM,
  • działania Rady Przejrzystości i wydawanych przez jej członków stanowisk i opinii,
  • wytycznych i metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych (HTA, ang. Health Technology Assessment), na podstawie których pracujemy.

Jesteśmy instytucją państwową, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia, opierającą się w swoich działaniach tylko na wiarygodnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w oparciu o EBM (ang. Evidence Based Medicine).
Stosujemy zasady zgodne z wytycznymi HTA –interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, ukierunkowanej na dostarczanie naukowych podstaw dla podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu polityki zdrowotnej i praktyki klinicznej, łącząc m. in. wiedzę z zakresu medycyny, epidemiologii, biostatystyki, prawa, ekonomii oraz etyki.

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
02 listopada 2015 09:25
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
21 października 2016 15:09
Rejestr zmian
Tomasz Belka
21 października 2016 15:09
Administrator
09 kwietnia 2016 22:29
Administrator
20 marca 2016 23:02
Administrator
26 lutego 2016 20:27
Administrator
19 lutego 2016 12:59
Administrator
19 lutego 2016 12:47
Administrator
19 lutego 2016 12:43
Administrator
19 lutego 2016 12:42
Administrator
19 lutego 2016 12:42
Administrator
19 lutego 2016 12:41
Administrator
16 lutego 2016 10:36
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ