Enter your keyword

Zlecenia MZ 2016

Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
185 Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
184 Produkty lecznicze zawierające w swoim składzie pochodne konopi indyjskich
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
183 Soliris (ekulizumb), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg (10 mg/ml), 30 tabl., EAN 5909990643776, w ramach programu lekowego: Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D59.3)
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
182 Soliris (ekulizumb), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg (10 mg/ml), 30 tabl., EAN 5909990643776, w ramach programu lekowego: Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)(ICD-10 D59.5)
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
181 Cotellic, kobimetynib, tabl. powl., 20 mg, 63 szt., EAN 5902768001136, w ramach progamu lekowego: Leczenie czerniaka skóry (ICD-10 C43)
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
180 Akynzeo, netupitant palonosetron, kaps.twarde,300 0,5 mg, 1 szt., EAN 5909991246563
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
179 Akynzeo, netupitant palonosetron, kaps.twarde,300 0,5 mg, 1 szt., EAN 5909991246563
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
178 Xolair (omalizumabum) roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, 1 amp.-strzyk. 1ml, EAN: 5909990708406; Xolair (omalizumabum) roztwór do wstrzykiwań, 75 mg, 1 amp.-strzyk. 1ml, EAN: 5909990708376; w ramach uzgodnionego programu lekowego: leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem (ICD-10 J45.0)
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
177 Projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”  ORP  OPZ
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
176 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (Erwinase, crisantaspasum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m./fiolkę, 5 fiol., EAN 5060146290302) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
175 Entresto, sakuitryl/walsartan, tabletka powlekana, 24 mg/26 mg, 28 tabletek powlekanych, EAN 5909991245443; Entresto, sakuitryl/walsartan, tabletka powlekana, 49 mg/51 mg, 56 tabletek powlekanych, EAN 5909991245467; Entresto, sakuitryl/walsartan, tabletka powlekana, 97 mg/103 mg, 56 tabletek powlekanych, EAN 5909991245498; Entresto, sakuitryl/walsartan, tabletka powlekana, 24 mg/26 mg, 28 tabletek powlekanych, EAN 5909991245443; Entresto, sakuitryl/walsartan, tabletka powlekana, 24 mg/26 mg, 28 tabletek powlekanych, EAN 5909991245443;
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
174 Imbruvica, ibrutynib, kaps. twarde, 140 mg, 90 szt., EAN5909991195137l, w ramach programu lekowego: Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD 10: C.91.1)
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
173 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (posaconazolum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego  ORP
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
172 Bediol (Bediol Medicinale Cannabis) 6,5% THC 8%CBD, susz z żeńskich kwiatów konopii (granulat) a 5 g oraz Bedrocan (Bedrocan Medicinale Cannabis) 22% THC stano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieja przeciwwskazania do prowadzenia terapii z użyciem takich metod
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
171 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (desmopressinum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego  ORP
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
170 Tasigna, nilotynibum, kaps., 200 mg, 112 szt., EAN 5909990073535 w ramach programu lekowego: „leczenie przewlekłej białączki szpikowej (ICD-10 C92.1)”  ORP
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
169 Kineret, anakinra, 100 mg/0,67 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, 28 ampułkostrzykawek., EAN 7350031440300
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
168 Otezla, apremilast, tabl. powlekane, 10; 20; 30 mg 27 szt. (4 szt. po 10 mg; 4 szt. po 20 mg; 19 szt po 30 mg), EAN 5909991202194 we wskazaniu aktywne łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych pacjentów, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na leczenie co najmniej dwoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (LMPCH), lub u których wystąpiłą nietolerancja przy wcześniejszym leczeniu LMPCH, uprzednio nie leczonych lekami biologicznymi
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
167 Otezla, apremilast, tabl. powlekane, 30 mg 56 szt., EAN 5909991202200 we wskazaniu aktywne łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych pacjentów, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na leczenie co najmniej dwoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (LMPCH), lub u których wystąpiłą nietolerancja przy wcześniejszym leczeniu LMPCH, uprzednio nie leczonych lekami biologicznymi
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
166 PKU Gel o smaku neutralnym, dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, proszek, 10 g białka/24 g, 30 saszetek po 24 g, EAN 506001405144
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
165 PKU Gel o smaku malinowym, dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, proszek, 10 g białka/24 g, 30 saszetek po 24 g, EAN 5060014051455
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
164 PKU Gel o smaku pomarańczowym, dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, proszek, 10 g białka/24 g, 30 saszetek po 24 g, EAN 5060014051462
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
163 Program polityki zdrowotnej pn.: Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
162 Esmya, uliprystal acetate, tabl.,5 mg, 28 tabl., EAN 5909990958436 we wskazaniu: pooperacyjne leczenie dorosłych kobiet w wieku rozrodczym z umiarkowanymi i ciężkimi objawami mięśniaków macicy w cyklu leczenia trwajacym do 3 miesięcy
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
161 Abasaglar, insulinum glargine, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j./ml, 10 wkładów po 3 ml, EAN 5909991201982
Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
160 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (amitriptilinum, carbamazepinum, diclofenacum, dinatrii clodronas, donepezilum, haloperidolum, olanzapinum, posaconazolum, prednisonum, quetiapinum, rivastigminum, tacrolimusum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego  ORP
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
26 kwietnia 2016 06:57
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
28 sierpnia 2016 23:06
Rejestr zmian
Administrator
28 sierpnia 2016 23:06
Administrator
28 sierpnia 2016 22:38
Administrator
28 sierpnia 2016 22:30
Administrator
28 sierpnia 2016 22:14
Administrator
28 sierpnia 2016 22:00
Administrator
28 sierpnia 2016 21:35
Administrator
28 sierpnia 2016 21:23
Administrator
28 sierpnia 2016 21:11
Administrator
28 sierpnia 2016 20:57
Administrator
28 sierpnia 2016 20:51
Administrator
28 sierpnia 2016 20:47
Administrator
28 sierpnia 2016 20:32
Administrator
21 sierpnia 2016 23:26
Administrator
21 sierpnia 2016 22:44
Administrator
21 sierpnia 2016 22:38
Administrator
21 sierpnia 2016 22:28
Administrator
21 sierpnia 2016 00:43
Administrator
21 sierpnia 2016 00:39
Administrator
21 sierpnia 2016 00:31
Administrator
21 sierpnia 2016 00:10
Administrator
21 sierpnia 2016 00:06
Administrator
20 sierpnia 2016 23:37
Administrator
26 kwietnia 2016 07:15
Administrator
26 kwietnia 2016 07:05
Administrator
26 kwietnia 2016 06:59
Administrator
26 kwietnia 2016 06:57
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ