Enter your keyword

O Nas

Kontakt

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26
02-611 Warszawa
godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

ADRES:
ul. I. Krasickiego 26
02-611 Warszawa

Sekretariat
tel. +48 22 56 67 200
tel. +48 22 56 67 208
fax +48 22 56 67 202
adres email sekretariat[@]aotm.gov.pl

Rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
29 11301017 0020 1234 2620 0005

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
525-23-47-183

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w księdze korespondencji, poczcie e-mail oraz elektronicznym obiegu dokumentów Ikona informująca o typie pliku załącznika Adobe Acrobat PDF

Statut

Lp. Dokument plik
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych Ikona informująca o typie pliku załącznika Adobe Acrobat PDF
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych Ikona informująca o typie pliku załącznika Adobe Acrobat PDF

Struktura AOTMiT

 

Regulamin Organizacyjny

Lp. Dokument plik
1 Zarządzenie nr 1/2011 Prezesa AOTM w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Oceny Technologii Medycznych Ikona informująca o typie pliku załącznika Adobe Acrobat PDF
2 Zarządzenie nr 4/2014 Prezesa AOTM w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Oceny Technologii Medycznych Ikona informująca o typie pliku załącznika Adobe Acrobat PDF
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
24 lutego 2016 13:47
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
25 listopada 2016 15:04
Rejestr zmian
Tomasz Belka
25 listopada 2016 15:04
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:52
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:48
Tomasz Belka
21 października 2016 15:11
Tomasz Belka
21 października 2016 15:11
Administrator
26 kwietnia 2016 06:43
Administrator
12 kwietnia 2016 09:48
Administrator
12 kwietnia 2016 09:48
Administrator
24 lutego 2016 13:48
Administrator
24 lutego 2016 13:47
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ