Enter your keyword

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
26 kwietnia 2016 01:49
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
24 listopada 2016 12:51
Rejestr zmian
Tomasz Belka
24 listopada 2016 12:51
Wojciech Markowski
02 września 2016 10:16
Wojciech Markowski
02 września 2016 10:13
Wojciech Markowski
02 września 2016 10:11
Wojciech Markowski
02 września 2016 10:09
Wojciech Markowski
02 września 2016 10:05
Administrator
26 kwietnia 2016 01:49
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ