Enter your keyword

Praca / Praktyki

Praktyki

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Agencji Oceny Technologii Medycznych proszone są o wypełnienie i przekazanie drogą e-mailową na adres: sekretariat@aotm.gov.pl skanu podpisanego kwestionariusza zgłoszenia na praktykę w Agencji, bądź składanie kwestionariusza w sekretariacie Agencji
Biuro Kadr informuje drogą mailową bądź telefoniczną wybranego praktykanta o akceptacji jego zgłoszenia, informując jednocześnie o terminie rozpoczęcia praktyk.

Dokumenty do pobrania:

Praca 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

 

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru

AOTMiT/13/16

23.02.2016

Specjalisty w Biurze Księgowości    

AOTMiT/12/16

23.02.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych    

AOTMiT/11/16

15.02.2016

Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki    

AOTMiT/10/16

12.02.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych    

AOTMiT/9/16

12.02.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji    

AOTMiT/8/16

05.02.2016

Młodszego specjalisty w Wydziale Informatyki    

AOTMiT/7/16

27.01.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych    

AOTMiT/6/16

27.01.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych    

AOTMiT/5/16

25.01.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych    

AOTMiT/4/16

20.01.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów  

AOTMiT/3/16

14.01.2016

Młodszego Specjalisty/ Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa    

AOTMiT/2/16

08.01.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  

AOTMiT/1/16

08.01.2016

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  

Praca 2015

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru

AOTMiT/73/15

17.12.2015

Głównego Księgowego Lista kandydatów  

AOTMiT/72/15

17.12.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/71/15

17.12.2015

Referenta w Dziale Współpracy ze Świadczeniodawcami w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/70/15

09.12.2015

Młodszego specjalisty w Dziale Programów Zdrowotnych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/69/15

07.12.2015

Młodszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/68/15

24.11.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Współpracy ze Świadczeniodawcami w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/67/15

24.11.2015

Aktualizacja ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert (dodano: 04.12.2015 r.)
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa
Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/66/15

13.11.2015

Młodszego specjalisty w Dziale Administracyjno – Organizacyjnym w Biurze Prezesa Lista kandydatów  

AOTMiT/65/15

12.11.2015

Młodszego specjalisty w Dziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/64/15

12.11.2015

Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/63/15

04.10.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/62/15

01.10.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/61/15

01.10.2015

Referenta w Dziale Współpracy ze Świadczeniodawcami w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/60/15

08.10.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/59/15

01.10.2015

Młodszego Specjalisty/ Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów  

AOTMiT/58/15

10.09.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/57/15

08.09.2015

Referenta/Starszego referenta w Dziale Administracyjno – Organizacynym w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/56/15

20.08.2015

Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/55/15

11.08.2015

Młodszego Asystenta przy stanowisku Dyrektora w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/54/15

07.08.2015

Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Biurze Obsługi Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/53/15

31.07.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/52/15

31.07.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/51/15

31.07.2015

Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/50/15

30.07.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/49/15

21.07.2015

Kierownika Działu Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/48/15

16.07.2015

Młodszego Asystenta przy stanowisku Dyrektora w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/47/15

16.07.2015

Kierownika Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/46/15

16.07.2015

Młodszego specjalisty w Dziale Programów Zdrowotnych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/45/15

03.07.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/44/15

02.07.2015

Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/43/15

29.06.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/42/15

29.06.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/41/15

29.06.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/40/15

29.06.2015

Młodszego Asystenta przy stanowisku Dyrektora w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/39/15

16.06.2015

Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Biurze Prezesa – aktualizacja ogłoszenia 18.06.2015 r. Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/38/15

16.06.2015

Starszego referenta/Młodszego specjalisty w Biurze Prezesa – aktualizacja ogłoszenia 18.06.2015 r. Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/37/15

11.06.2015

Młodszego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/36/15

29.05.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/35/15

29.05.2015

Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/34/15

07.05.2015

Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/33/15

07.05.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/32/15

07.05.2015

Referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/31/15

06.05.2015

Młodszego specjalisty w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/30/15

22.04.2015

Młodszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/29/15

07.04.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/28/15

07.04.2015

Referenta/Młodszego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/27/15

07.04.2015

Referenta/Młodszego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/26/15

07.04.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/25/15

07.04.2015

Młodszego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/24/15

07.04.2015

Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/23/15

07.04.2015

Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/22/15

07.04.2015

Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/21/15

07.04.2015

Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/20/15

02.04.2015

Młodszego specjalisty w Biurze Prezesa – Dział Administracyjno – Organizacyjny Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/19/15

02.04.2015

Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/18/15

02.04.2015

Młodszego specjalisty/Specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/17/15

23.03.2015

Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/16/15

23.03.2015

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji   Wynik naboru

AOTMiT/15/15

17.03.2015

Młodszy specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/14/15

03.03.2015

Specjalisty w Biurze Księgowości Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/13/15

03.03.2015

Młodszy specjalista w Biurze Księgowości Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/12/15

27.02.2015

Młodszy Asystent przy stanowisku Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/11/15

27.02.2015

Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/10/15

12.02.2015

Kierownik Działu Współpracy ze Świadczeniodawcami w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/9/15

12.02.2015

Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/8/15

10.02.2015

Młodszy specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/7/15

10.02.2015

Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/6/15

04.02.2015

Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista w Biurze Obsługi Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji (w zakresie oceny technologii medycznych) Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/5/15

30.01.2015

Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/4/15

29.01.2015

Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/3/15

29.01.2015

Młodszy Asystent przy stanowisku Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/2/15

27.01.2015

Młodszy specjalista/Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

AOTMiT/1/15

19.01.2015

Młodszy specjalista w Dziale Programów Zdrowotnych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
24 lutego 2016 13:24
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
25 listopada 2016 16:08
Rejestr zmian
Tomasz Belka
25 listopada 2016 16:08
Tomasz Belka
25 listopada 2016 16:06
Tomasz Belka
25 listopada 2016 16:01
Tomasz Belka
25 listopada 2016 15:58
Tomasz Belka
25 listopada 2016 15:37
Tomasz Belka
25 listopada 2016 15:35
Tomasz Belka
25 listopada 2016 15:35
Administrator
05 lipca 2016 11:46
Administrator
05 lipca 2016 11:43
Administrator
26 kwietnia 2016 06:46
Administrator
24 lutego 2016 13:24
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ