Enter your keyword

Praktyki

2014

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Agencji Oceny Technologii Medycznych proszone są o wypełnienie i przekazanie drogą e-mailową na adres: sekretariat@aotm.gov.pl skanu podpisanego kwestionariusza zgłoszenia na praktykę w Agencji, bądź składanie kwestionariusza w sekretariacie Agencji
Biuro Kadr informuje drogą mailową bądź telefoniczną wybranego praktykanta o akceptacji jego zgłoszenia, informując jednocześnie o terminie rozpoczęcia praktyk.

Dokumenty do pobrania:

  • Kwestionariusz osobowy DOC
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
26 kwietnia 2016 06:08
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
20 września 2016 10:41
Rejestr zmian
Administrator
20 września 2016 10:41
Administrator
26 kwietnia 2016 06:08
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ