Enter your keyword

Rada Przejrzystości

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
24 lutego 2016 13:03
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
26 kwietnia 2016 06:47
Rejestr zmian
Administrator
26 kwietnia 2016 06:47
Administrator
09 kwietnia 2016 23:51
Administrator
09 kwietnia 2016 23:15
Administrator
09 kwietnia 2016 23:15
Administrator
09 kwietnia 2016 23:11
Administrator
09 kwietnia 2016 23:10
Administrator
09 kwietnia 2016 22:58
Administrator
09 kwietnia 2016 22:40
Administrator
28 marca 2016 20:25
Administrator
24 lutego 2016 14:45
Administrator
24 lutego 2016 14:43
Administrator
24 lutego 2016 13:03
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ