Enter your keyword

Protokoły z posiedzeń Rady Przejrzystości 2012-2015

2014

[table id=7 /]

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
09 kwietnia 2016 23:42
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
26 kwietnia 2016 04:43
Rejestr zmian
Administrator
26 kwietnia 2016 04:43
Administrator
26 kwietnia 2016 04:29
Administrator
26 kwietnia 2016 03:12
Administrator
26 kwietnia 2016 03:10
Administrator
26 kwietnia 2016 02:47
Administrator
09 kwietnia 2016 23:42
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ