Enter your keyword

Protokoły z posiedzeń Rady Przejrzystości

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
09 kwietnia 2016 22:58
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
22 kwietnia 2016 00:18
Rejestr zmian
Administrator
22 kwietnia 2016 00:18
Administrator
22 kwietnia 2016 00:17
Administrator
22 kwietnia 2016 00:16
Administrator
09 kwietnia 2016 23:49
Administrator
09 kwietnia 2016 23:42
Administrator
09 kwietnia 2016 23:38
Administrator
09 kwietnia 2016 23:38
Administrator
09 kwietnia 2016 23:23
Administrator
09 kwietnia 2016 23:02
Administrator
09 kwietnia 2016 22:58
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ