Enter your keyword

Redakcja BIP

  1. Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska
  2. Joanna Teresa Marczak
  3. Paweł Żadziłko
  4. Tomasz Belka
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
26 kwietnia 2016 06:35
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
18 sierpnia 2016 10:48
Rejestr zmian
Administrator
18 sierpnia 2016 10:48
Administrator
26 kwietnia 2016 06:35
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ