Enter your keyword

Taryfikacja świadczeń

Rok 2016

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 29 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 22 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 21 czerwca 2016
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z dnia 21 czerwca 2016
Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie – leczenie szpitalne
Taryfa świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Taryfa świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Rok 2015

Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie – ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Taryfa świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”
Taryfa świadczeń z rodzaju „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
26 kwietnia 2016 06:37
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
29 grudnia 2016 14:23
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
29 grudnia 2016 14:23
Grzegorz Karpiński
29 grudnia 2016 14:20
Grzegorz Karpiński
29 grudnia 2016 14:19
Grzegorz Karpiński
29 grudnia 2016 14:17
Administrator
03 października 2016 13:08
Administrator
02 września 2016 18:17
Administrator
02 września 2016 18:11
Administrator
02 września 2016 18:11
Administrator
02 września 2016 18:05
Administrator
02 września 2016 17:56
Administrator
01 września 2016 23:26
Administrator
01 września 2016 23:19
Administrator
01 września 2016 23:18
Administrator
01 września 2016 22:29
Administrator
01 września 2016 22:01
Administrator
01 września 2016 21:59
Administrator
01 września 2016 21:58
Administrator
01 września 2016 21:57
Administrator
01 września 2016 21:55
Administrator
01 września 2016 21:50
Administrator
01 września 2016 21:49
Administrator
01 września 2016 21:48
Administrator
01 września 2016 21:47
Administrator
01 września 2016 21:46
Administrator
01 września 2016 21:45
Administrator
01 września 2016 21:44
Administrator
01 września 2016 21:42
Administrator
01 września 2016 21:41
Administrator
01 września 2016 21:40
Administrator
01 września 2016 21:30
Administrator
01 września 2016 21:28
Administrator
01 września 2016 21:27
Administrator
26 kwietnia 2016 06:37
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ