Enter your keyword

Projekty Taryf do konsultacji

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
18 sierpnia 2016 11:00
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
18 sierpnia 2016 11:05
Rejestr zmian
Administrator
18 sierpnia 2016 11:05
Administrator
18 sierpnia 2016 11:04
Administrator
18 sierpnia 2016 11:02
Administrator
18 sierpnia 2016 11:01
Administrator
18 sierpnia 2016 11:00
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ