Enter your keyword

Raporty Taryfikacyjne

Raport do projektu: JGP E – kardiologia zachowawcza

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 4.4

Załącznik nr 4.5

Załącznik nr 4.6

Załącznik nr 4.7

Załącznik nr 4.8

Załącznik nr 4.9

Raport do projektu: Opieka kompleksowa – Endoprotezoplastyka

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Raport do projektu: Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

Raport

 

Raport do projektu: MRI

Raport

Załącznik nr 1

 

Raport do projektu: Hemodializa

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Raport do projektu: PET

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Raport do projektu: JGP A22

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Raport do projektu: JGP B18 B19

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Raport do projektu: Melphalan

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Raport do projektu: JGP – Ślimaki

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Raport do projektu: JGP B16 B17

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Raport do projektu: JGP – Bariatria

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Raport do projektu: JGP M02 M05

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Raport – errata

Załącznik nr 3 – errata

Załącznik nr 4 – errata

 

Raport do projektu: JGP Q01

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Raport do projektu: JGP Q42 Q43 Q44

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Raport do projektu: JGP Q45

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Raport do projektu: Gammaknife

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Raport do projektu: Cyberknife

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Raport do projektu: JGP H – biodro

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6.1

Załącznik nr 6.2

Załącznik nr 6.3

Załącznik nr 6.4

Załącznik nr 6.5

Załącznik nr 6.6

Załącznik nr 6.7

Załącznik nr 6.8

Załącznik nr 6.9

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Raport do projektu: JGP H – kolano

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 4.4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Raport do projektu: JGP E

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5.1

Załącznik nr 5.2

Załącznik nr 5.3

Załącznik nr 5.4

Załącznik nr 5.5

Załącznik nr 5.6

Załącznik nr 5.7

Załącznik nr 5.8

Załącznik nr 5.9

Załącznik nr 5.10

Załącznik nr 5.11

Załącznik nr 5.12

Załącznik nr 5.13

Załącznik nr 5.14

Załącznik nr 5.15

 

Raport do projektu: JGP E34 E36

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 4.4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
18 sierpnia 2016 11:08
Aktualizowany przez:
Administrator
Data aktualizacji:
03 października 2016 10:41
Rejestr zmian
Administrator
03 października 2016 10:41
Administrator
18 sierpnia 2016 11:08
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ