Enter your keyword

Taryfy

Rok 2016

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – żywienie dojelitowe (z dnia 30 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne (z dnia 30 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – elektrofizjologia (z dnia 30 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – zabiegi jamy ustnej, krtani, gardła (z dnia 29 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – choroby układu krążenia (z dnia 29 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – sztuczne komory serca (z dnia 29 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – udary mózgu (z dnia 29 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – choroby układu nerwowego (z dnia 29 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne (z dnia 29 grudnia 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – (z dnia 30 listopada 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – wentylacja mechaniczna (z dnia 13 września 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rozdzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – endoprotezy (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – opieka-paliatywna i hospicyjna (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – okulistyka (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – stereotaksja (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – hemodializa (z dnia 29 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych (z dnia 22 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – wszczepialne protezy słuchu (z dnia 21 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – chirurgiczne leczenie otyłości (z dnia 21 czerwca 2016)
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – protonoterapia
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – PET
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – MR

Rok 2015

Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie – ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Taryfa świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”
Taryfa świadczeń z rodzaju „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
24 lutego 2016 13:05
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
16 stycznia 2017 11:40
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:40
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:33
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:28
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:21
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:14
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:06
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 10:09
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 10:03
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 09:54
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 09:46
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 16:52
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 16:49
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 16:46
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 16:27
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 16:26
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 15:42
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 15:29
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 13:41
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 13:15
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:39
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:33
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:18
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:09
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:03
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:56
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:46
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:39
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:33
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:31
Grzegorz Karpiński
11 stycznia 2017 15:19
Grzegorz Karpiński
11 stycznia 2017 14:57
Grzegorz Karpiński
11 stycznia 2017 13:59
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:24
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:08
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 09:17
Grzegorz Karpiński
05 stycznia 2017 12:25
Grzegorz Karpiński
03 stycznia 2017 12:41
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 15:42
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 15:33
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 15:26
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 15:17
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 15:09
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 15:02
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 14:43
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 14:35
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 14:23
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 14:21
Grzegorz Karpiński
30 grudnia 2016 14:14
Administrator
26 kwietnia 2016 06:46
Administrator
25 marca 2016 11:24
Administrator
20 marca 2016 23:10
Administrator
20 marca 2016 23:08
Administrator
20 marca 2016 22:49
Administrator
20 marca 2016 22:49
Administrator
24 lutego 2016 13:05
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ