Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Dializa otrzewnowa

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego dla rodzaju świadczenia kontraktowane odrębnie*.

* Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 11,43 PLN

 
Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
13 stycznia 2017 16:23
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
13 stycznia 2017 16:23
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 16:23
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ