Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
09 stycznia 2017 09:35
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
09 stycznia 2017 10:28
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:28
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:28
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:26
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 09:35
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ