Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – choroby układu krążenia

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu krążenia – w tym:

 • Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia – leczenie w OINK
 • Zapalenie wsierdzia
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż
 • Inne choroby układu krążenia < 1 r.ż. albo < 18 r.ż. z pw
 • Inne choroby układu krążenia > 0 r.ż. i < 18 r.ż
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż
 • Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

1)  w grupie E50 – z uwagi na znaczną heterogenność leczonych pacjentów, a przez to znaczne różnice kosztowe, podjęcie prac nad sposobem rozliczania tych świadczeń w sposób analogiczny do metodyki TISS-28 (ang. Therapeutic Intervention Scoring System),

2) w grupie E55 – usunięcie jej z katalogu świadczeń przeznaczonych dla oddziałów kardiologicznych,

3) w grupie E72 – ustalenie katalogu procedur do wykonania w trakcie pobytu koniecznych do rozliczenia grupy i ustalenie minimalnego czasu pobytu pacjenta w oddziale (nie mniej niż 48h).

*Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 09:43
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 09:43
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:43
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ