Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – choroby układu nerwowego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

 • Leczenie chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej – w tym:
 • Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/ stymulatora nerwu błędnego
 • Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu

Ponadto Prezes Agencji, przychylając się do sugestii Rady ds. Taryfikacji, rekomenduje:

 • Zmiany kształtu produktów rozliczeniowych, które pozwolą na:
  1. zróżnicowanie wyceny w zależności od stosowanych technologii medycznych i uwzględnią ich rozwój (np. implanty dwukanałowe, ładowalne);
  2. jednoczesną implantację dwóch neurostymulatorów, jeśli zachodzi taka potrzeba;
 • Utworzenie produktu rozliczeniowego umożliwiającego jednokrotne rozliczanie procedur dwuetapowych;
 • Taryfikację świadczeń po dokonaniu zmian proponowanych w punktach 1) i 2), mającą na celu zapewnienie adekwatnej wyceny.
 • Dostosowanie świadczeń ambulatoryjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania kontroli ambulatoryjnej pacjentów po wszczepieniu neurostymulatorów.
 • Ograniczenie liczby ośrodków wykonujących procedury do tych, które spełniają podwyższone wymagania jakościowe ich wykonywania, gwarantujące bezpieczeństwo i właściwy przebieg kliniczny.
 • Rozważenie zakupu implantów w ramach zakupów centralnych, ze względu na ich znaczny koszt jednostkowy.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.( Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.)

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 10:08
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 10:08
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:08
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ