Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – Elektrofizjologia

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego

Zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca – w tym:

  • Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego
  • Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego
  • Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)
  • Reperacja/repozycja/rewizja/wymiana elektrody/układu stymulującego/kardiowertera-defibrylatora
  • Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego lub dwujamowego
  • Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

  • utworzenie wymogów jakościowych (personel, minimalna liczba wykonanych zabiegów, dostępność) dostosowujących liczbę podmiotów wykonujących świadczenia do obiektywnych potrzeb zdrowotnych;
  • centralny zakup wyrobów medycznych służących umiarowieniu rytmu serca, w celu zminimalizowania kosztu ich zakupu

* Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 09:28
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 09:28
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:28
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ