Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – endoprotezy

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla następujących świadczeń:

  • Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego
  • Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra
  • Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra
  • Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana
  • Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

* Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 11:27
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 11:27
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 11:27
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ