Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – zabiegi jamy ustnej, krtani, gardła

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Zabiegi w zakresie jamy ustnej, gardła i krtani – w tym:
  • Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.(Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.)

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 09:37
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 09:37
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:37
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ