Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla świadczeń obejmujących zabiegi finansowane w ramach grupy JGP A22: Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym:

  • 03.091 Laminektomia odbarczająca
  • 03.092 Laminotomia odbarczająca
  • 03.093 Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
  • 03.094 Foraminotomia
  • 03.099 Odbarczenie kanału kręgowego – inne

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

* Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
13 stycznia 2017 15:22
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
13 stycznia 2017 15:22
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 15:22
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ