Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – MR

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 2 nowych produktów rozliczeniowych:

  • MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego
  • MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
  • MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub stawów krzyżowo-biodrowych bez wzmocnienia kontrastowego
  • MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub stawów krzyżowo-biodrowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ dla rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.*

* Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 9,05 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
16 stycznia 2017 11:38
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
16 stycznia 2017 11:38
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:38
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ