Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – okulistyka

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla 7 świadczeń z dziedziny okulistyki (w tym trzech nowoutworzonych):

  • Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny w tym wieloproceduralne,
  • Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne,
  • Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny w tym wieloproceduralne,
  • Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne,
  • Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
  • Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
  • Leczenie melfalanem siatkówczaka oka

W przypadku pierwszych sześciu świadczeń taryfy obejmują także koszt porady kwalifikacyjnej z niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

* Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
16 stycznia 2017 09:44
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
16 stycznia 2017 09:44
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 09:44
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ