Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla czterech świadczeń obejmujących:

  • Osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym
  • Osobodzień w hospicjum domowym
  • Osobodzień w hospicjum domowym dla dzieci
  • Porada w poradni medycyny paliatywnej

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj osobodzień w hospicjum domowym, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

Koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 56,19 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
13 stycznia 2017 13:38
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
13 stycznia 2017 13:38
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 13:38
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ