Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
 
W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zgodnie z trendami światowymi dot. zmiany modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kierunku rozszerzenia opieki środowiskowej przyjęto wysokości taryf, które w swoim założeniu mają przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie. Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone przez NFZ zostały zwiększone o:

  • 20% w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych,
  • 25% w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową,
  • 10% w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci,
  • 5% w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.

Taryfy zostały ustalone względem aktualnych średnich cen punktu ustalonych przez NFZ w umowach z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 10:28
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 10:28
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:28
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ