Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – Opieka paliatywna i hospicyjna

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”.
Po uzyskaniu pozytywnej Opinii Rady ds. Taryfikacji w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. osobodzień w hospicjum domowym, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

Na podstawie danych pozyskanych od świadczeniodawców i ekspertów medycznych, w oparciu o przyjętą metodykę, w toku prac analitycznych, koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 56,19 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
09 stycznia 2017 10:22
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
10 stycznia 2017 14:52
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
10 stycznia 2017 14:52
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:33
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:32
Grzegorz Karpiński
09 stycznia 2017 10:22
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ