Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”.

Po uzyskaniu pozytywnej Opinii Rady ds. Taryfikacji w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. osobodnia za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

Na podstawie danych pozyskanych od świadczeniodawców i ekspertów medycznych, w oparciu o przyjętą metodykę, w toku prac analitycznych, koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 28,56 zł.

Prognozowany skutek finansowy wprowadzenia proponowanej taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej wskazuje na średni 23,56% wzrost względem dotychczasowych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowym rodzaju.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
11 stycznia 2017 13:56
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
11 stycznia 2017 13:56
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
11 stycznia 2017 13:56
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ