Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – protonoterapia

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 3 nowych produktów rozliczeniowych realizowanych w trybie ambulatoryjnym:

  1.  Planowanie leczenia radioterapii protonowej (dotyczy dorosłych)
  2.  Planowanie leczenia radioterapii protonowej nowotworów wieku dziecięcego
  3.  Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu rozliczeniowego w leczeniu szpitalnym.*

W przypadku, gdy pacjent wymaga hospitalizacji powinna być ona rozliczana odpowiednim produktem z katalogu 1b JGP.

Przewidziano także możliwość rozliczania znieczulenia u dzieci produktem z katalogu 1c JGP, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w odpowiednim zarządzeniu Prezesa NFZ.

* Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego w leczeniu szpitalnym równa jest 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
16 stycznia 2017 11:24
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
16 stycznia 2017 11:24
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
16 stycznia 2017 11:24
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ