Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – sztuczne komory serca

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami – w tym:
  • Opieka nad pacjentem po wszczepieniu implantowalnej pompy wspomagającej pracę serca (rozliczane ryczałtem za osobodzień).

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu w umowach z NFZ z rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 09:49
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 09:49
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 09:49
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ