Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – udary mózgu

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym – w tym:
  • Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym
  • Udar mózgu – leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym

Ponadto Prezes Agencji rekomenduje:

  • Rozważenie wydzielenia z grupy JGP A48 grupy dedykowanej dla kompleksowego leczenia udarów krwotocznych, z którymi wiąże się inne spektrum kosztów;
  • Określenie dolnego poziomu wskaźnika procentowego stosowania leczenia trombolitycznego, jako warunku kontraktowania oddziału leczenia udarów, co miałoby spełniać rolę wskaźnika jakościowego w zakresie realizacji standardu terapeutycznego;
  • Monitorowanie spełniania wymagań w zakresie standardu zatrudnienia na oddziałach leczenia udarów.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne. ( Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.)

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 10:01
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 10:01
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:01
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ