Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Zabiegi w zakresie żołądka i dwunastnicy – w tym:
  • Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy

Ponadto Prezes Agencji rekomenduje:

  • Przesunięcie procedury 44.94 Usunięcie balonu żołądkowego do grupy o niższej wycenie (np. F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego o wycenie 11 pkt), gdyż w znaczący sposób odstaje, zarówno pod względem medycznym, jak i kosztowym, od pozostałych procedur rozliczanych w grupie F12.
  • Monitorowanie wykonania procedury 44.29 Pyloroplastyka – inne w grupie F34 i jej ewentualne usunięcie z charakterystyki tej grupy.
  • Monitorowanie ewentualnych zmian kosztów hospitalizacji w grupie F12 po usunięciu z niej procedur bariatrycznych.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*
* Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
12 stycznia 2017 10:14
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
12 stycznia 2017 10:14
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
12 stycznia 2017 10:14
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ