Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – wentylacja mechaniczna

OBWIESZCZENIE
PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 R.
W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Na podstawie art. 31lb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 581 z późn. zm.), ustala się na dzień 13 września 2016 r. taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 
Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
13 stycznia 2017 15:39
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
13 stycznia 2017 15:39
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
13 stycznia 2017 15:39
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ