Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Po uzyskaniu pozytywnej Opinii Rady ds. Taryfikacji opublikowane zostało Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. porady lekarskiej diagnostycznej w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

Na podstawie danych pozyskanych od świadczeniodawców i ekspertów medycznych, w oparciu o przyjętą metodykę, w toku prac analitycznych, koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 89,91 zł.

 Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
25 marca 2016 11:21
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
04 stycznia 2017 10:59
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
04 stycznia 2017 10:59
Administrator
25 marca 2016 11:21
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ