Enter your keyword

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego

  • Zabiegi artroskopowe – w tym:
  • Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących
  • Artroskopia lecznicza

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

  • określenie kryteriów gwarantujących optymalne wykorzystanie sprzętu i kadry oraz podniesienia jakości usług,
  • stworzenie warunków dla finansowania świadczeń uwzględniających rozwój nowych technologii medycznych (wyłonienie grupy, produkt do sumowania, itp.),
  • centralny zakup wyrobów medycznych,
  • stworzenie programu kompleksowej opieki nad pacjentami kwalifikowanymi do zabiegów artroskopowych.

* Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

Obwieszczenie

Kopiuj
Opublikowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data publiakcji:
11 stycznia 2017 15:14
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
11 stycznia 2017 15:15
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
11 stycznia 2017 15:15
Grzegorz Karpiński
11 stycznia 2017 15:14
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ