Enter your keyword

Archiwum 2012

2012

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych
 • PDF

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
18/2012
11.12.2012
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano 18.12.2012 r.
 • Nowy załącznik nr 7 do SIWZ – Dodano 18.12.2012 r.
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano: 19.12.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dodano 08.01.2013 r.
 • 20.12.2012
  27.12.2012
  17/2012
  19.11.2012
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 10.12.2012 r.
 • 28.11.2012
  16/2012
  19.11.2012
  Dostawa stackowalnych, zarządzanych przełączników oraz systemu operacyjnego i pocztowego wraz z licencjami dostępowymi na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Pakiet 1
 • Pakiet 2
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano: 26.11.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 03.12.2012 r.
 • 29.11.2012
  15/2012
  30.10.2012
  Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 8 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano: 09.11.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 04.12.2012 r.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano 25.01.2013 r.
 • 15.11.2012
  30.10.2012 Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert – Dodano: 09.11.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 14.12.2012 r.
 • 14.11.2012
  20.11.2012
  29.10.2012 Dostawa mebli biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa 11/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Zal. nr 7 do SIWZ
 • Zal. nr 8 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Zmiana terminu składania ofert – Dodano: 05.11.2012 r.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – Dodano: 07.12.12 r.
 • 07.11.2012
  08.11.2012
  25.10.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano: 05.11.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 16.11.2012
 • Unieważnienie postępowania – Dodano: 05.12.2012 r.
 • 08.11.2012
  25.10.2012 Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-III

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Zal. nr 6 do SIWZ
 • Modyfikacja SIWZ – Dodano: 29.10.2012 r.
 • Nowy załącznik nr 1 do SIWZ– Dodano: 29.10.2012 r.
 • Nowy załącznik nr 3.1-3.2 do SIWZ – Dodano: 29.10.2012 r.
 • Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ – Dodano: 29.10.2012 r.
 • Nowy załącznik nr 6.2 do SIWZ – Dodano: 29.10.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 16.11.2012 r.
 • 08.11.2012
  09.11.2012
  18.10.2012 Dostawa i montaż regału stacjonarnego oraz regałów jezdnych metalowych o napędzie korbowym, na torach montowanych w istniejącej podłodze w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa 10/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 6 do SIWZ
 • Modyfikacja SIWZ – Dodano: 22.10.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 29.10.2012 r.
 • 26.10.2012
  05.09.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-IV-sprawa 3C/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Zmiana terminu składania ofert – Odpowiedzi na pytania – Dodano: 14.09.2012 r.
 • Unieważnienie postępowania – Dodano: 24.09.2012 r.
 • 18.09.2012
  20.09.2012
  04.09.2012 Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych-II – sprawa 5A/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ
 • Załącznik nr 8.4 do SIWZ
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 24.09.2012 r.
 • 19.09.2012
  04.09.2012 Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-II

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 3 do SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty– Dodano:12.10.2012 r.
 • Unieważnienie postępowania – Dodano: 22.10.2012 r.
 • 13.09.2012
  28.08.2012 Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-III-6B/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7.1 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.2 do SIWZ
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 17.09.2012 r.
 • Informacja o terminie zawarcia umowy – Dodano: 17.09.2012 r.
 • 05.09.2012
  20.07.2012 Rozbudowa systemu nagłośnienia Sali konferencyjnej w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa 8/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 23.08.2012 r.
 • 07.08.2012
  20.07.2012 Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego-II – sprawa 6A/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7.1 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.2 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.3 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.4 do SIWZ
 • Zmiana terminu składania ofert – Dodano 02.08.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 23.08.2012 r.
 • Informacja o terminie zawarcia umowy – Dodano: 23.08.2012 r.
 • 03.08.2012
  07.08.2012
  18.07.2012 Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa 9/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – Dodano 30.07.2012
 • Odpowiedzi na pytania 01 – Dodano: 31.07.2012
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano 07.08.2012 r.
 • 01.08.2012
  03.08.2012
  11.07.2012 Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa 5/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ
 • Załącznik nr 8.4 do SIWZ
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – Dodano 17.07.2012
 • Odpowiedzi na pytania 01 – Dodano: 17.07.2012 r.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – Dodano 07.08.2012 r.
 • 19.07.2012
  20.07.2012
  05.07.2012 Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej oraz urządzeń biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa 7/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Pakiet nr 1
 • Pakiet nr 2
 • Pakiet nr 3
 • Pakiet nr 4
 • Pakiet nr 5
 • Pakiet nr 6
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Sprostowanie do SIWZ – Dodano 06.07.2012 r.
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – Dodano 16.07.2012
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano 17.07.2012
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano: 23.08.2012 r.
 • 17.07.2012
  18.07.2012
  28.06.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-III-sprawa 3B/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – Dodano 04.07.2012
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano 06.07.2012
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – Dodano: 19.07.2012
 • 06.07.2012
  11.07.2012
  27.06.2012 Wykonanie oceny w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7.1 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.2 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.3 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.4 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.5 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.6 do SIWZ
 • Załącznik nr 7.7 do SIWZ
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – Dodano 28.06.2012
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – Dodano: 19.07.2012
 • 06.07.2012
  13.07.2012
  06.06.2012 Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych – sprawa nr 4/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano 13.06.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano 16.07.2012 r.
 • 19.06.2012
  06.06.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych-II- sprawa nr 3A/2012

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ – Dodano: 12.06.2012
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – Dodano: 20.06.2012
 • 15.06.2012
  23.05.2012 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Zal. nr 3 do SIWZ
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – Dodano 29.05.2012 r.
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano: 30.05.2012
 • Unieważnienie postępowania – Dodano: 06.06.2012
 • 03.02.2012
  05.06.2012
  25.01.2012 Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Treść ogłoszenia
 • SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania – Dodano 31.01.2012 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dodano 09.02.2012 r.
 • 03.02.2012

  Archiwum 2015
  Archiwum 2014
  Archiwum 2013

  Zamówienie publiczne 2016

  Kopiuj
  Opublikowany przez:
  Administrator
  Data publiakcji:
  26 kwietnia 2016 06:20
  Aktualizowany przez:
  Grzegorz Karpiński
  Data aktualizacji:
  25 listopada 2016 11:08
  Rejestr zmian
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 11:08
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 10:50
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 09:59
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 08:31
  Grzegorz Karpiński
  24 listopada 2016 09:38
  Administrator
  26 kwietnia 2016 06:20
  Zlecenie MZ
  zlecenia
  Ministra zdrowia, podstawa prawna
  AWA
  analiza weryfikacyjna
  Agencji
  AW
  analiza wnioskodawcy
  UW
  uwagi do analiz
  RPT
  raport
  (art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
  ORP
  opinia
  Rady Przejrzystości
  SRP
  stanowisko
  Rady Przejrzystości
  REK
  rekomendacja
  Prezesa AOTM
  OPZ
  opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ