Enter your keyword

Archiwum 2014

2014

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych
 • PDF

 

 

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
07/2014
20.11.2014
Dostawa komputerów stacjonarnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Załącznik nr 3 do SIWZ
 • Załącznik nr 8 do SIWZ
 • Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert– dodano: 27.11.2014
 • Nowy załącznik nr 8 do SIWZ– dodano: 27.11.2014
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia– dodano: 27.11.2014
 • Informacja dotycząca postępowania– dodano: 28.11.2014
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 11.12.2014
 • 28.11.2014
  02.12.2014
  06/2014
  17.10.2014
  Dostawa programu informatycznego finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7 do SWIZ
 • Modyfikacja SIWZ– dodano: 22.10.2014
 • Nowy załącznik nr 7 do SIWZ– dodano z dnia 22.10.2014
 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – dodano: 23.10.2014
 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – doadno: 29.10.2014
 • Modyfikacja SIWZ-Zmiana terminu składania ofert – dodano: 3.11.2014
 • Odpowiedzi na pytania cz. I – dodano: 3.11.2014
 • Odpowiedzi na pytania cz. II – dodano: 3.11.2014
 • Odpowiedzi na pytania cz. III – dodano: 3.11.2014
 • Nowy załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana z dnia 03.11.2014
 • Nowy załącznik nr 7 do SIWZ – zmiana z dnia 03.11.2014
 • Modyfikacja SIWZ-Zmiana terminu składania ofert – dodano: 5.11.2014
 • Odpowiedzi na pytania – dodano: 10.11.2014
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 19.11.2014
 • 28.10.2014
  31.10.2014
  06.11.2014
  12.11.2014
  13.11.2014
  05/2014
  25.08.2014
  Dostawa komputerów stacjonarnych oraz serwera sieciowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Załącznik nr 3.1-3.2
 • Załącznik nr 8.1
 • Załącznik nr 8.2
 • Odpowiedzi na pytania – dodano 01.09.2014
 • Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert – dodano: 03.09.2014
 • Nowy załącznik nr 8.2 do SIWZ– dodano: 03.09.2014
 • Informacja o wyborze, rozstrzygnięciu postępowania– dodano: 02.10.2014
 • 04.09.2014
  10.09.2014
  04/2014
  13.05.2014
  Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Instrukcja Archiwalna
 • Instrukcja Kancelaryjna
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert – dodano: 27.05.2014
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty– dodano: 10.06.2014
 • 28.05.2014
  02.06.2014
  03/2014
  06.03.2014
  Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Instrukcja Archiwalna
 • Instrukcja Kancelaryjna
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Unieważnienie postępowania – dodano: 02.04.2014 r.
 • 14.03.2014
  02/2014
  22.01.2014
  Usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Instrukcja Archiwalna
 • Instrukcja Kancelaryjna
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 27.02.2014 r.
 • 04.02.2014
  01/2014
  22.01.2014
  Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Ogłoszenie BZP
 • SIWZ
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano 17.02.2014
 • 31.01.2014

   

  <

  Archiwum 2015
  Archiwum 2013
  Archiwum 2012

  Zamówienie publiczne 2016

  Kopiuj
  Opublikowany przez:
  Administrator
  Data publiakcji:
  26 kwietnia 2016 06:17
  Aktualizowany przez:
  Grzegorz Karpiński
  Data aktualizacji:
  25 listopada 2016 11:06
  Rejestr zmian
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 11:06
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 10:53
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 10:44
  Grzegorz Karpiński
  25 listopada 2016 08:34
  Grzegorz Karpiński
  24 listopada 2016 09:35
  Administrator
  26 kwietnia 2016 06:32
  Administrator
  26 kwietnia 2016 06:32
  Administrator
  26 kwietnia 2016 06:17
  Zlecenie MZ
  zlecenia
  Ministra zdrowia, podstawa prawna
  AWA
  analiza weryfikacyjna
  Agencji
  AW
  analiza wnioskodawcy
  UW
  uwagi do analiz
  RPT
  raport
  (art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
  ORP
  opinia
  Rady Przejrzystości
  SRP
  stanowisko
  Rady Przejrzystości
  REK
  rekomendacja
  Prezesa AOTM
  OPZ
  opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ