Enter your keyword

Archiwum 2015

2015

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych PDF

 

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
11/2015
04.11.2015
Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – 3 – sprawa 11/2015

 1. Ogłoszenie BZP – dodano: 04.11.2015
 2. SIWZ – dodano: 04.11.2015
 3. Załącznik nr 6 do SIWZ – dodano: 04.11.2015
 4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ– dodano: 10.11.2015
 5. Odpowiedzi na pytania – Zmiana terminu składania ofert – dodano: 16.11.2015 r.
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 04.12.2015 r.
17.11.2015
19.11.2015
10/2015
04.11.2015
Dostawa mebli biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa 10/2015 – dodano: 04.11.2015

 1. Ogłoszenie BZP – dodano: 04.11.2015
 2. SIWZ – dodano: 04.11.2015
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ – dodano: 04.11.2015
 4. Załącznik nr 4.1 do SIWZ – dodano: 04.11.2015
 5. Załącznik nr 4.2 do SIWZ – dodano: 04.11.2015
 6. Załącznik nr 4.3 do SIWZ – dodano: 04.11.2015
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 20.11.2015
13.11.2015
09/2015
22.10.2015
„Dostawa macierzy dyskowej oraz drukarek kolorowych i monochromatycznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” sprawa 09/2015

 1. Ogłoszenie BZP -dodano: 22.10.2015
 2. SIWZ -dodano: 22.10.2015
 3. Załączniki 3.1-3.2 do SIWZ -dodano: 22.10.2015
 4. Załącznik 4.1 do SIWZ -dodano: 22.10.2015
 5. Załącznik 4.2 do SIWZ drukarki kolorowe -dodano: 22.10.2015
 6. Załącznik 4.2 do SIWZ drukarki monochromatyczne -dodano: 22.10.2015
 7. Odpowiedzi na pytania -dodano: 29.10.2015
 8. Modyfikacja SIWZ -dodano: 30.10.2015
 9. Odpowiedzi na pytania -dodano: 29.10.2015
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 19.11.2015
04.11.2015
08/2015
22.10.2015
„Dostawa komputerów stacjonarnych, rejestratora rozmów telefonicznych oraz urządzenia typu firewall na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – 2” sprawa 08/2015

 1. Ogłoszenie BZP -dodano: 22.10.2015
 2. SIWZ -dodano: 22.10.2015
 3. Załączniki 3.1-3.3 do SIWZ -dodano: 22.10.2015
 4. Załącznik 4.1 do SIWZ -dodano: 22.10.2015
 5. Załącznik 4.2 do SIWZ -dodano: 22.10.2015
 6. Załącznik 4.3 do SIWZ -dodano: 22.10.2015
 7. Odpowiedzi na pytania – Modyfikacja SIWZ -dodano: 28.10.2015
 8. Nowy załącznik nr 4.3 do SIWZ -dodano: 28.10.2015
 9. Modyfikacja SIWZ -dodano: 30.10.2015
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP -dodano: 30.10.2015
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -dodano: 02.12.2015
03.11.2015
05.11.2015
07/2015
09.10.2015
„Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – 2” sprawa 07/2015

 1. Ogłoszenie BZP -dodano: 09.10.2015
 2. SIWZ -dodano: 09.10.2015
 3. Załącznik nr 6 do SIWZ -dodano: 09.10.2015
 4. Modyfikacja SIWZ -Zmiana terminu składania ofert – dodano: 19.10.2015
 5. Nowy załącznik nr 6 do SIWZ -dodano: 19.10.2015
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP -dodano: 19.10.2015
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania -dodano: 29.10.2015
22.10.2015
23.10.2015
06/2015
18.09.2015
Dostawa rozwiązania analityczno-raportowego typu hurtownia danych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa 06/2015

 1. Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – dodano: 18.09.2015
 2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2015/S 184-333690 – dodano: 23.09.2015
 3. SIWZ – dodano: 23.09.2015
 4. Załącznik nr 6.1 do SIWZ – dodano: 23.09.2015
 5. Załącznik nr 6.2 do SIWZ – dodano: 23.09.2015
 6. Informacja o zmianach SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert -dodano: 06.10.2015
 7. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ -dodano: 06.10.2015
 8. Nowy załącznik nr 8 do SIWZ -dodano: 06.10.2015
 9. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej -dodano: 06.10.2015
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2015/S 196-354359 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dodano: 09.10.2015
 11. Modyfikacja SIWZ – dodano: 15.10.2015
 12. Odpowiedzi na pytania cz. 1 z 8 -dodano: 19.10.2015
 13. Odpowiedzi na pytania cz. 2 z 8 -dodano: 19.10.2015
 14. Odpowiedzi na pytania cz. 3 z 8 -dodano: 19.10.2015
 15. Odpowiedzi na pytania cz. 4 z 8 -dodano: 19.10.2015
 16. Odpowiedzi na pytania cz. 5 z 8 -dodano: 19.10.2015
 17. Wzór protokołu odbioru -dodano: 19.10.2015
 18. Odpowiedzi na pytania cz. 6 z 8 -dodano: 19.10.2015
 19. Odpowiedzi na pytania cz. 7 z 8 -dodano: 19.10.2015
 20. Odpowiedzi na pytania cz. 8 z 8 -dodano: 19.10.2015
 21. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ -dodano: 19.10.2015
 22. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ -dodano: 19.10.2015
 23. Nowy załącznik nr 6.2 do SIWZ -dodano: 19.10.2015
 24. Modyfikacja SIWZ -dodano: 21.10.2015
 25. Nowy załącznik nr 6.2 do SIWZ -dodano: 21.10.2015
 26. Informacja o zmianie terminu składania ofert – dodano: 28.10.2015
 27. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – dodano: 28.10.2015
 28. Odpowiedzi na pytania cz. 9 -dodano: 29.10.2015
 29. Odpowiedzi na pytania cz.10 -dodano: 29.10.2015
 30. Nowy załącznik nr 6.1 do SIWZ -dodano: 29.10.2015
 31. Modyfikacja SIWZ -dodano: 30.10.2015
 32. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2015/S 211-382335 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -dodano: 30.10.2015
 33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -dodano: 27.11.2015
29.10.2015
30.10.2015
06.11.2015
04/2015
07.09.2015
Dostawa komputerów stacjonarnych, rejestratora rozmów telefonicznych oraz urządzenia typu firewall na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa 04/2015

 1. Ogłoszenie BZP
 2. SIWZ
 3. Załączniki 3.1-3.3 do SIWZ
 4. Załącznik 4.1 do SIWZ
 5. Załącznik 4.2 do SIWZ
 6. Załącznik 4.3 do SIWZ
 7. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – dodano: 11.09.2015
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 24.09.2015
16.09.2015
05/2015
31.08.2015
Dostawa samochodu osobowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa 05/2015

 1. Ogłoszenie BZP
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 6 do SIWZ
 4. Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert – dodano: 07.09.2015
 5. Nowy zalącznik nr 6 do SIWZ – dodano: 07.09.2015
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
 7. Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert – dodano: 08.09.2015
 8. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ -dodano: 08.09.2015
 9. Nowy załącznik nr 6 do SIWZ – dodano: 08.09.2015
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP -dodano: 08.09.2015
 11. Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 23.09.2015
09.09.2015
11.09.2015
15.09.2015
03/2015
16.04.2015
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa 03/2015.

 1. Ogłoszenie BZP
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Załącznik nr 4 do SIWZ
 5. Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert
 6. Nowy załącznik nr 4 do SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
 8. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
 10. Modyfikacja SIWZ – zmiana terminu składania ofert
 11. Nowy załącznik nr 4 do SIWZ – zmiana z dnia 29.04.2015
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
 13. Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składnia ofert
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -dodano: 28.05.2015
28.04.2015
29.04.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
02/2015
16.04.2015
Dostawa oprogramowania biurowego na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa 02/2015.

 1. Ogłoszenie BZP
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Załącznik nr 4 do SIWZ
 5. Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -dodano 18.05.2015
24.04.2015
27.04.2015
01/2015
12.03.2015
Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z dostawą i montażem systemu alarmowego i monitorującego.

 1. Ogłoszenie BZP
 2. SIWZ
 3. Modyfikacja SIWZ
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Odpowiedzi na pytania – Zmiana terminu składania ofert
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dodano: 02.04.2015 r.
20.03.2015
23.03.2015
24.03.2015

 

Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012

Zamówienie publiczne 2016

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
26 kwietnia 2016 06:15
Aktualizowany przez:
Grzegorz Karpiński
Data aktualizacji:
25 listopada 2016 11:11
Rejestr zmian
Grzegorz Karpiński
25 listopada 2016 11:11
Grzegorz Karpiński
25 listopada 2016 11:04
Grzegorz Karpiński
25 listopada 2016 10:55
Grzegorz Karpiński
25 listopada 2016 10:45
Grzegorz Karpiński
25 listopada 2016 08:35
Grzegorz Karpiński
24 listopada 2016 09:34
Administrator
26 kwietnia 2016 06:31
Administrator
26 kwietnia 2016 06:31
Administrator
26 kwietnia 2016 06:15
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ