Enter your keyword

Zlecenia MZ 2009-2015

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
05 sierpnia 2016 12:34
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
25 listopada 2016 12:17
Rejestr zmian
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:17
Tomasz Belka
25 listopada 2016 09:18
Tomasz Belka
25 listopada 2016 09:18
Tomasz Belka
25 listopada 2016 09:17
Tomasz Belka
24 listopada 2016 14:06
Tomasz Belka
24 listopada 2016 14:03
Tomasz Belka
24 listopada 2016 14:03
Tomasz Belka
24 listopada 2016 14:02
Tomasz Belka
24 listopada 2016 14:01
Tomasz Belka
24 listopada 2016 14:00
Tomasz Belka
24 listopada 2016 13:59
Tomasz Belka
24 listopada 2016 13:58
Tomasz Belka
24 listopada 2016 13:56
Tomasz Belka
24 listopada 2016 13:54
Tomasz Belka
24 listopada 2016 13:03
Tomasz Belka
24 listopada 2016 13:03
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:40
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:34
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:32
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:32
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:30
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:24
Tomasz Belka
24 listopada 2016 09:21
Tomasz Belka
23 listopada 2016 15:46
Tomasz Belka
23 listopada 2016 15:39
Tomasz Belka
23 listopada 2016 15:33
Tomasz Belka
23 listopada 2016 15:22
Tomasz Belka
23 listopada 2016 14:46
Tomasz Belka
23 listopada 2016 14:06
Tomasz Belka
23 listopada 2016 14:03
Administrator
20 sierpnia 2016 22:24
Administrator
05 sierpnia 2016 12:47
Administrator
05 sierpnia 2016 12:42
Administrator
05 sierpnia 2016 12:34
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ