Enter your keyword

Zlecenia MZ 2009

Zlecenia MZ 2009

Lp. Nazwa produktu leczniczego Nazwa międzynarodowa (Inn) Wskazania terapeutyczne Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Przedmiot zlecenia
1. Bayetta® eksenatyd leczenie cukrzycy typu II MZ-PLE-460-8365-77/GB/09
361/09; 30.09.09
dokonania ponownej oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
2. EXJADE Deferazyroks leczenie nadmiaru żelaza w organizmie u dzieci 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
3. NEURAGEN implant wchłaniany zabiegi rekonstrukcji ubytków nerwów obwodowych 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania analizy zasadności finansowania ze środków publicznych
4. POMPA BAKLOFENOWA implantowana pompa infuzyjna zabiegi leczenia dokanałowego spastyczności baklofenem podawanym za pomocą implantowanej pompy infuzyjnej 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania analizy zasadności finansowania ze srodków publicznych
5. ROACTEMRA Tocilizumab leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
6. VELCADE Bortezomib leczenie pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ
7. XIFAXAN Rifaksymina leczenie chorych z zaawansowaną encefalopatią wątrobową 363/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-79/GB/09
MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
8. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A i B czynniki krzepnięcia VIII i IX zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B 362/09 2009-09-30
MZ-PLE-460-8365-81/GB/09,
MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z załaczonym projektem w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
9. AVASTIN Bevacizumab leczenie przerzutowego raka jelita grubego 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
10. ENBREL Etanercept leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-73/GB/10
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
11. ENBREL Etanercept leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
12. HUMIRA Adalimumab leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
13. HUMIRA Adalimumab leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
14. OMNITROPE bipodobny preparat hormonu wzrostu leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnościa przysadki, przewlekłą niewydolnością nerek, zespołem Turnera oraz zespołem Pradera-Williego 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ
15. ORENCIA Abatacept leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
16. REMICADE Infliksimab leczenie łuszczycowego zapalenia stawów 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
17. REMICADE Infliksimab leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
18. STELARA Ustekinumab leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
19. SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE (AGRIPPAL, FLUARIX, INFLUVAC, VAXIGRIP/VAXIGRIP JUNIOR, INFLEXAL V) Szczepienia przeciwko grypie profilaktyka przeciwko grypie sezonowej w wybranych grupach ryzyka 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09
przygotowania analizy zasadności finansowania ze srodków publicznych profilaktycznych szczepień przeciwko grypie sezonowej jako szczepień obowiązkowych w wybranych grupach ryzyka
20. TARCEVA Erlotynib leczenie przerzutowego raka trzustki 349/09 2009-09-29
MZ-PLE-460-8365-78/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
21.   Doksazosyna terapia nadcisnienia tętniczego 304/09 2009-09-22
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-103/GB/09, 700/09, 04.11.2009

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji na podstawie art. 31e ust. 1 oraz art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
22.   Doksazosyna terapia łagodnego przerostu gruczołu krokowego

304/09 2009-09-22
MZ-PLE-460-8365-73/GB/10

MZ-PLE-460-8365-103/GB/09, 700/09, 04.11.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji na podstawie art. 31e ust. 1 oraz art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
23. Advantan –
(maść, krem, emulsja)
methylprednisoloni aceponas we wskazaniu wyprysk(atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy, wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci. MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonanie oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych
24. Efient- 5mg, 10mg prasugrel miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki, do 12 miesięcy od implantacji stentu w celu zapobiegania zakrzepom MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
25. Uroflow1 – 1 mg; Uroflow2 – 2 mg; tolterodini hydrogenotartras leczenie objawowe nadreaktywnego pęcherza moczowego z objawami naglącego i częstego oddawania moczu oraz nietrzymania moczu u chorych na SM. Leczenie objawowe pęcherza nadreaktywnego współistniejącego z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
26. Minirin Melt 60 µg, 120µg desmopressinum pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 lat z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu. MZ-PLE-460-8152-8/JM/09
232/09; 10.09.2009
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
27. leczenie chorych z rakiem nerkowokomórkowym przy wkorzystaniu produktu leczniczego Avastin® bevacizumab leczenie chorych z rakiem nerkowokomórkowym MZ-PLE-460-8365-71/GB/09
231/09; 10.09.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
28. ABILIFY Aripiprazol schizofrenia 2009-09-02

MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
29. EZETROL Ezetimibum hipercholesterolemia, pierwotna hipercholesterolemia, homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna, homozygotyczna sitisterolemia 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
30. GRANOCYTE 34 Lenograstim Mobilizacja komórek krwi obwodowej (mobilizacja komórek krwiotwórczych do krwi obwodowej) 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09

MZ-PLE-460-8365-201/GB/10; 428/10 04.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji

przygotowania oceny skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania przedmiotowego produktu leczniczego

Skrócenie czasu trwania i zmniejszenie nasilenia neutropenii po leczeniu cytostatykami MZ-PLE-460-8365-201/GB/10; 428/10 04.02.2010 przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
31. LUTEINA Progesteron   161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
32. METYPRED Metylprednizolon   161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
33. RISPOLEPT CONSTA Risperidon schizofrenia
leczenie schizofrenii w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09

MZ-PLE-460-8365-192/GB/10; 356/10 01.02.2010

przygotowania raportu w sprawie oceny na przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
34. SOLIAN Amisulpiridum schizofrenia 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
35. SPIRIVA Tiotropium astma oskrzelowa, POChP 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
36. ZELDOX Ziprasidone schizofrenia 161/09 2009-09-02
MZ-PLE-460-8365-61/GB/09, MZPLE-460-8365-93/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji

 

Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Nazwa międzynarodowa (Inn) Wskazanie ze zlecenia MZ Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Zlecenie dotyczy
1. wszczepialny rejestrator arytmii   diagnostyka chorych z omdleniami MZ-PLE-460-8365-95/GB/09 przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
2. hadronoterapia   radioterapia z wykorzystaniem wiązek protonowych MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
3. implantacja zastawki aortalnej metodą przezskórną oraz metodą przezkoniuszkową   leczenie chorych z zaawansowaną wadą aortalną MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
4. leczenie światłem spolaryzowanym   rehabilitacja lecznicza MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowanie rekomendacji w sparwie zakwalifikowania przedmiotowego swiadczenia jako swiadczenia gwarantowanego, wraz z okresleniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
5. USG z użyciem środków kontrastujących   diagnostyka zmian ogniskowych wątroby MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego swiadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
6. zastosowanie aparatu MERCI   zastosowania aparatu MERCI w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu MZ-PLE-460-8365-95/GB/09
627/09 27.10.2009

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
7. CYSTADANE Betaina bezwodna leczenie ciężkich, wrodzonych hiperhomocysteinemii (homocystynurii) 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
8. DHC CONTINUS Dihydrocodeine tartrate zwalczanie silnych bólów nowotworowych oraz bólów przewlekłych o innej etiologii

582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-121/GB/09 , 908/09, 23.11.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu swiadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
9. FLIXOTIDE, FLIXOTIDE DYSK Fluticasonum we wskazaniu astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz eozynofilowe zapalenie oskrzeli 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09,
MZ-PLE-460-8365-427/GB/11,
27.05.2011 (zlecenie wycofujące wskazanie
)
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmainy jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
oraz zasadności utworzenia wspólnej grupy limitowej dla wszystkich wziewnych sterydowych leków przeciwastmatycznych lub podgrup obejmujących poszczególne substancje czynne
10. GLIVEC Imatinibum leczenie przewlekłej białaczki szpikowej 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmainy jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
11. GLIVEC Imatinibum leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmainy jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji. W przypadku wejścia w życie kolejnej wersji przedmiotowego programu terapeutycznego prośba o uwzględnienie w przygotowanej rekomendacji także możliwosci podawania imatynibuw tzw. wyższych dawkach (800 mg/dobę).
12. INTERFERON ALFA-2A lub INTERFERON ALFA-2B Interferon alfa-2A lub interferon alfa-2B leczenie pacjentów z nowotworem złośliwym nerki przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierajacych przedmiote substancje czynne

582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
13. MABTHERA Rituximab leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
14. MIRCERA Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta leczenie niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
15. NEXAVAR Sorafenib leczenie zaawansowanego raka nerki 582/09 2009-10-23
M-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
16. NPLATE Romiplostym leczenie samoistnej plamicy małopłytkowej 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
17. RELENZA Zanamivir profilaktyka i leczenie grypy 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-132/GB/09; 1112/09 09.12.2009
przygotowania analizy efektywności klinicznej oraz analizy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania
18. SPRYCEL Dasatinibum leczenie przewlekłej białaczki szpikowej 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-197/GB/10 z dn. 01.02.2010 r.
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
19. TAMIFLU Oseltamivir profilaktyka i leczenie grypy 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09

MZ-PLE-460-8365-132/GB/09; 1112/09 09.12.2009
przygotowania analizy efektywności klinicznej oraz analizy dotyczącej bezpieczeństwa stosowania
20. THELIN Sitaksentan leczenie nadciśnienia płucnego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
21. TORISEL Temsyrolimus leczenie zaawansowanego raka nerki 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
22. TYSABRI Natalizumab leczenie stwardnienia rozsianego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
23. VECTIBIX Panitumumab leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego z uwzględnieniem wpływu mutacji KRAS 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotengo NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
24. VOLIBRIS Ambrisentan leczenie nadciśnienia płucnego 582/09 2009-10-23
MZ-PLE-460-8365-91/GB/09
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
25. HERCEPTIN Trastuzumab leczenie adjuwantowe wczesnego, HER-2 dodatniego raka piersi w 9-tygodniowym schemacie leczenia, zamiast 52-tygodniowego schematu leczenia 379/09 2009-10-05
MZ-PLE-460-8365-83/GB/09
przygotowanie analizy dotyczącej zasadności finansowania ze srodków publicznyuch danej technologii w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ
26. opieka paliatywna i hospicyjna     MZ-ZP-Z-0214-16087-1/KW/09
638/09; 29.10.2009
pilne przygotowanie rekomendacji w koniecznym zakresie, z uwzględnieniem uprawnień Ministra Zdrowia wynikających z art.31 e ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
27. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze     MZ-ZP-Z-0212-16111-3/BW/09
608/09; 26.10.2009
MZ-ZP-Z- 0212-16111-4/BW/09
616/09; 29.10.2009
MZ-ZP-Z-0212-16111-8/BW/09
677/09; 03.11.2009
MZ-ZP-Z-0212-16111-12/BW/09
796/09; 12.11.2009
MZ-ZP-Z-0212-16111-14/BW/09
833/09; 16.11.2009
pilne przygotowanie rekomendacji w koniecznym zakresie, z uwzględnieniem uprawnień Ministra Zdrowia wynikających z art.. 31 e ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fiansowanych ze środków publicznych.
28. świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.     MZ-PLW-463-8928-34/SM/09
542/09; 19.10.2009
MZ-PLW-463-8928-36/SM/09
703/09; 04.11.2009
MZ-PLW-463-8928-37/SM/09
1148/09; 14.12.2009
przygotowanie rekomendacji dla świadczeń opieki zdrowotnej
29. świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego     MZ-MD-401-136-8/EHM/09
468/09; 14.10.2009
MZ-MD-401-136-9/EHM/09
523/09; 20.10.2009
potwierdzenia zgodności proponowanych zmian z rekomendacją nr 54/16/2009 z dn. 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wykau śwaidczeń gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych z uwzględnieniem uprawnień Ministra Zdrowia wynikających z art.. 31 e ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych badź pilnego przygotowania rekomendacji w koniecznym zakresie.

 

Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Nazwa międzynarodowa (Inn) Wskazanie ze zlecenia MZ Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Zlecenie dotyczy
1. Serdolect sertindol schizofrenia MZ-PLE-460-8365-103/GB/09 700/09 02.11.2009
MZ-PLE-460-8365-121/GB/09 908/09 23.11.09
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
2. Alvesco 160
Alvesco 80
ciclesonidum astma oskrzelowa MZ-PLE-460-8365-103/GB/09 700/09 02.11.2009
MZ-PLE-460-8365-121/GB/09 908/09 23.11.09
MZ –PLE-460-8365-448/GB/11; 2946; 13.07.2011
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji
oraz zasadności utworzenia wspólnej grupy limitowej dla wszystkich wziewnych sterydowych leków przeciwastmatycznych lub podgrup obejmujących poszczególne substancje czynne
3. pielegniarska opieka długoterminowa     MZ-ZP-Z-0212-16111-14/BW/09 833/09 16.11.2009  
4. Sutent sunitynib leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego MZ-PLE-460-8365-108/GB/09 719/09 05.11.2009
MZ-PLE-460-8365-197/GB/10; 373/10 02.02.2010
przygotowanie rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sparwie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.
przygotowanie rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
5. synagis paliwizumab profilaktyka zakażeń wirusem RS MZ-PLE-460-8365-108/GB/09 719/09 05.11.2009 przygotowanie rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ lub w ramach jednej z jednorodnych grup pacjentów w obrębie leczenia szpitalnego w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.

 

L.p. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM Zlecenie dotyczy
1 badania przesiewowe noworodków MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
dokonanie analizay w zakresie oceny efektywności klinicznej i kosztowej.
2 diagnostyka fotodynamicznej terapii laserowej w leczeniu nowotowrów MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
wydania opinii w kwestii zasadności stosowania diagnostyki
3 rehabilitacja kardiologiczna w warunkch domowych z wykorzystanie telemedycyny MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
dokonania oceny zasadności zastsowania telerehabilitacji kardiologicznej oraz efektywności klinicznej usług w dziedzinie telekonultacji w kardiologii, telekardiologii oraz teleradiologii.
4 program profilatyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz program wczesnego wykrywania raka piersi MZ-PLE-460-8365-122/GB/09
908/09; 23.11.2009
przygotowania analizy efektywności
5 Seroquel XR® (quetiapinum)200 mg, 300 mg, 400mg w terapii objawów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej MZ-PLE-460-8365-112/GB/09
863/09;
dokonania oceny dotyczącego zasadności finansowania technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
6 Vigil® (modainil) w leczeniu narkolepsji i hipersomni idiopatycznej MZ-PLE-460-8365-111/GB/09
862/09;
dokonanaie ponownej oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanch.
7 Bramitob® (tobramycyna) w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej MZ-PLE-460-8365-111/GB/09
862/09;
dokonania ponownej oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
8 leczenie glejków mózgu MZ-PLE-460-9759-2/EM/09 701/09 04.11.2009 przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
9 leczenie wtórnej nadczynnosci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowych lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
10 leczenie neowaskulranej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwiazanego z wiekiem MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowych lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
11 leczenie ostrych porfirii wątronowych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowych lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
12 leczenie inhibitorami TNT-α świadczeniobiorców z ciężką. aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
13 leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów lekimi modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
14 leczenie raka nerki MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej, w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
15 leczenia raka piersi MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielnaego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
16 leczenie jelita grubego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
17 leczenie białaczki szpikowej MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
18 leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji- przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
19 leczenie chłoniaków złośliwych MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
20 leczenie nadpłytkowości samoistnej MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
21 leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji na podstwie art. 31e ust. 1, art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
22 leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
23 leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
24 leczenie stwardnienia rozsianego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
25 leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów o przepiegu agresywnym MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
26 leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
27 leczenie choroby Gauchera MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
28 leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
29 leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
30 leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
31 leczenie choroby Hurler MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
32 leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
33 leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B w oporności na lamiwudynę MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji h – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
34 leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
35 leczenie choroby Leśniewskiego-Crohna MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
36 leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
37 leczenie tętniczego nadcisnienia płucnego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
38 zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
39 leczenie przewlekłych zakażen płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
40 leczenie choroby Pompego MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
41 leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
42 leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux-Lamy) MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
43 leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF -1 MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
44 program leczenia w ramach świadczeń chemioterapia niestandardowa MZ-PLE-460-9759-1/EM/09
681/09 03.11.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego z wykazu świadczeń gwarantowanyh albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji – przy zastrzeżeniu, że nieulegnie zmianie poziom oraz sposób finansowania.
45 świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień MZ-ZP-P-62-11762-77/MS/09
680/09; 03.11.2009
przygotowanie rekomendacji w koniecznym zakresie

 

Lp. Nazwa produktu leczniczego/
świadczenia
Znak pisma zlecającego, sygnatura i
data wpłynięcia do AOTM
Zlecenie dotyczy
1. Avelox® (moxifloxacinum) 40 mg MZ-PLE-46-8365-140/GB/09
1127/09; 10.12.2009
dokonania oceny i wydania rekomendacji do technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
2. leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sitaksentan MZ-PLE-460-8365141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowania rekomendacji prezesa dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznegi programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji.
3. profilaktyka nudności i wymiotów po chemioterapii nowotworów przy wykorzystaniu produktu leczniczego palonsentron (Aloxi®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowania rekomendacji prezesa dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach wykazu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej objetych finansowaniem przez NFZ w sprawie jego zakwalifikowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania lub warunków jego realizacji.
4. leczenie pacjentów z nowotowrem złosliwym oskrzela i płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego docataxelum (Taxotere®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwaraantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego.
5. leczenie pacjentów z rakiem sutka przy wykorzystaniu produktu leczniczego goserelinum (Zoladex®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
Temat zamknięty pismem MZ-PLA-460-15020-296/ISU/12 z dnia 19.10.2012 r.
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwaraantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego.
6. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego goserelinum (Zoladex® oraz Zoladex LA) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego
7. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych leuprorelinum (Eligard®) oraz leuprorelinum (Lucrin Depot®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego
8. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych triptorelinum (Diphereline SR®) oraz triptorelinum (Decapeptyl Depot®) MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego
9. leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierrajacych substancję czynną flutamidum MZ-PLE-460-8365-141/GB/09
1129/09 10.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowan
10. wykorzystanie produktów leczniczych zawierających substancję czyną octreotidum (Sandostatin®, Sandostatin Lar®) w leczeniu hormonalnie czynnych guzów żołądka, jelit i trzustki MZ-PLE-460-8365/141/GB/09
1129/09 10.12.2009
Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-3/GB/12
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowan
11. wykorzystanie produktu leczniczego zawierającego substancję czynną lanreotidum (Somatuline Autogen®) w leczeniu guzów neuroendokrynnych MZ-PLE-460-8365141/GB/09
1129/09 10.12.2009
Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-3/GB/12
przygotowanie rekomendacji prezesa w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji w odniesieniu do świadczenia gwarantowan
12. terapia produktem leczniczym Avastin® (bevacizumab) pacjentów cierpiących na wysiekową postać zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

MZ-PLE-460-8365-135/GB/09
1110/09; 09.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania analizy skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa stosowania oraz zasadności finansowania ze środków publicznych ( w ramach jednej z jednorodnych grup pacjentów)
13. leczenie choroby Fabry’ego przy wykorzystaniu produktu leczniczego agalzydaza alfa (Replagal®) MZ-PLE-460-8365131/GB/09
1071/09 7.12.2009
przygotowanie rekomendacji prezesa dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie jego zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania, lub warunków jego realizacji.
14. filgrastim (neupogen®) – we wskazaniu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u osób poddanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów oraz we wskazaniau mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej. MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

MZ-PLE-460-8365-201/GB/10; 428/10 04.02.2010
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
15. pegfilgrastim (Neulasta®) we wskazaniu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania gorączki neutropicznej u osób poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów. MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
16. molgramostin (Leucomax®) – we wskazaniu skazaniu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropicznej u osób poddanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
17. levetiracetam (Keppra®) we wskazaniu padaczka

MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 07.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
18. tiagabina (Gabitril®) we wskazaniu padaczka

MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
19. wigabatryna (Sabril®) we wskazaniu padaczka

MZ-PLE-460-8365-129/GB/09
1070/09 7.12.2009

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania lub warunków jego realizacji.
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
05 sierpnia 2016 13:02
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
25 listopada 2016 14:20
Rejestr zmian
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:20
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:17
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:17
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:16
Tomasz Belka
25 listopada 2016 14:07
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:45
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:31
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:29
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:29
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:28
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:27
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:26
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:14
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:12
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:11
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:10
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:06
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:04
Tomasz Belka
25 listopada 2016 13:01
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:57
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:55
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:52
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:51
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:51
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:49
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:46
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:43
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:42
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:40
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:39
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:36
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:33
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:29
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:03
Administrator
05 sierpnia 2016 13:02
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ