Enter your keyword

Zlecenia MZ 2011

Lp.

Nazwa produktu leczniczego/

świadczenia

Znak pisma zlecającego, sygnatura i

data wpłynięcia do AOTM

Zlecenie dotyczy
. . Styczeń .
1. Terapia protonowa nowotworów oka

MZ-OZ-078-23356-2/BR/10;

93/10;

07.01.2011

przygotowanie rekomendacji dla kwalifikacji terapii jako świadczenia gwarantowanego
2. Leczenie choroby Neimanna-Picka typu C z zastosowaniem substancji czynnej miglustat

MZ-PLE-078-11549-4/JA/11;

223/11;

14.01.2011

przygotowania rekomendacji dla świadczenia gwarantowanego z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
3. Toksyna botulinowa typu A stosowana w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych (w leczeniu dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy” oraz „leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym”)

MZ-PLE-460-9735-278/BRB/11;

378;

26.01.2011

zmiany obecnie stosowanego przelicznika dawek toksyny botulinowej typu A (Botox vs. Dysport) z 1:5 na 1:3 w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych, w których toksyna botulinowa jest stosowna (leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy” oraz „leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym”)
. . Luty .
4.

Oralair 100 IR & 300 IR, 31 tbl.

Oralair 300 IR, 30 tbl.

Oralair 300 IR, 90 tbl.

MZ-PLE-460-8152-41/JM/11;

463;

02.02.2011

We wskazaniu: leczenie alergicznego nieżytu nosa z lub bez zapalenia spojówek, wywołanego przez alergeny pyłków traw u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku powyżej 5 lat) z klinicznymi objawami i potwierdzonym dodatnim wynikiem testu skórnego i (lub) obecnością swoistej IgE przeciw pyłkom traw
5. Pneumo 23 (Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum)Ampułko-strzykawka 0,5 z dołączoną igłą, po 25 mcg polisacharydu każdego z 23 serotypów

MZ-PLE-460-8152-42/JM/11;

464;

02.02.2011

We wskazaniu: profilaktyka inwazyjnej choroby pneumokokowej u osób chorujących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
6.

Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami nowej generacji w pełni implantowanymi i identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13.5

„Mechaniczne wspomaganie serca pompami implantowalnymi najnowszej generacji ” – identyfikowanymi procedurami wysokospecjalitycznymi: 13.1 do 13.5.

MZ-PZ-TSZ-443-5464-48/SP/11;

626;

11.02.2011

MZ-PZ-TSZ-443-5464-58/SP/11;

3866;

14.09.2011

przygotowania rekomendacji dotyczącej kwalifikacji świadczenia opieki zdrotownej jako świadczenia gwarantowanego
. . Marzec .
7. Podanie klofarabiny we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie klofarabiny we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi
8. Podanie trastuzumabu we wskazaniu rak żołądka

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

MZ-PLE-460-8365-458-/GB/11;

3684;

01.09.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie trastuzumabu we wskazaniu rak żołądka
9. Podanie fotemustyny we wskazaniu leczenie czerniaka złośliwego

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie fotemustyny we wskazaniu leczenie czerniaka złośliwego
10. Podanie winfluniny we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z rakiem przejściowo-komórkowym dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wczesniejszej terapii pochodnymi platyny;-a:

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

MZ-PLE-460-8365-458-/GB/11;

3684;

01.09.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie winfluniny we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z rakiem przejściowo-komórkowym dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wczesniejszej terapii pochodnymi platyny
11. Podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne;-a:

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne, z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej
12. Podanie dasatynibu we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z chromosomem Phliadelphia (Ph+) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie dasatynibu we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z chromosomem Phliadelphia (Ph+) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii
13. Podanie bewacyzumabu we wskazaniu leczenie guzów mózgu

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie bewacyzumabu we wskazaniu leczenie guzów mózgu, z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej
14. Podanie ofatumumabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) opornej na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie ofatumumabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) opornej na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem, z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej
15. Podanie rytuksymabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej u chorych wcześniej nieleczonych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

MZ-PLE-460-8365-433/GB/11;

2523;

17.06.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie rytuksymabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej u chorych wcześniej nieleczonych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby, z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej
16. Podanie trójtlenku arsenu we wskazaniu leczenie, indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki promielocytowej (APL) u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się translokacją t(15;17) i(lub) obecnością genu (PML/RAR-alfa) po niepowodzeniu leczenia lub w nawrociew choroby

MZ-PLE-460-8365-393/GB/11;

977;

04.03.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie trójtlenku arsenu we wskazaniu leczenie, indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki promielocytowej (APL) u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się translokacją t(15;17) i(lub) obecnością genu (PML/RAR-alfa) po niepowodzeniu leczenia lub w nawrociew choroby, z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej
17. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B przy wykorzystaniu substancji czynnej tenofowir

MZ-PLE-460-8365-394/GB/11;

978;

04.03.2011

zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B przy wykorzystaniu substancji czynnej tenofowir, w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego jako świadczenia gwarantowanego
18. Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)
19. Leczenie chirurgiczne cukrzycy

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: leczenie chirurgiczne cukrzycy
20. Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków
21. Leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek
22. Zastosowanie 123 I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123 I-MIBG-SYSTadren)

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

3.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: zastosowanie 123 I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123 I-MIBG-SYSTadren)
23. Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceutyków

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceutyków
24. Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze
25. Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne

MZ-OZG-73-23901-1/JC/11;

970;

03.03.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia opieki zdrowotnej: zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne
26.

Emanera (esomeprazolum), 20 mg, kapsułki dojelitowe twarde, opak. 28 kaps.

Emanera (esomeprazolum), 40 mg, kapsułki dojelitowe twarde, opak. 28 kaps.

MZ-PLE-460-8152-44/JM/11;

993;

08.03.2011

we wskazaniu: choroba refluksowa przełyku: leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku, zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku, leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku (GERD); eradykacja Helicobacter pylori (Hp) w połaczeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym: leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Hp; zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego u pacjentów z chorobą wrzodowa wywołaną zakażeniem Hp
27. Prolia (denosumabum), 60 mg/ml, ampułkostrzykawka, 1 ml roztworu w jednorazowej ampułkostrzykawce

MZ-PLE-460-8152-43/JM/11;

994;

08.03.2011

we wskazaniu: Osteoporoza u pacjentek powyżej 65 r.ż. ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T score ≤ -2,5 mierzone met. DAX) ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów
28. „Program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B”

MZ-MD-079-343-14/MKA/11;

1034;

10.03.2011

wydania rekomendacji w sprawie zakwalifikowania ww/programu jako świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych
29. Leczenie amyloidozy pierwotnej przy wykorzystaniu substancji czynnej bortezomib

MZ-PLE-460-8365-396/GB/11;

1058;

11.03.2011

1. dokonania przeglądu baz informacji medycznej pod kątem zidentyfikowania doniesień naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo bortezomibu stosowanego w amyloidozie pierwotnej;

2. syntetycznego omówienia odnalezionych doniesień oraz przedstawienie konkluzji w przedmiotowej sprawie;

3. wystąpienia do autorytetów naukowych w dziedzinie hematologii w Polsce i za granicą celem wyrażenia opinii o proponowanym leczeniu.

30. Pompy insulinowe dostępne na rynku polskim

MZ-PLW-463-11892-1/EG/11;

1036;

10.03.2011

przeprowadzenia oceny i porównania pomp insulinowych dostępnych na rynku polskim
31. Leczenie chorób nerek ketoanalogami aminokwasów

MZ-PLE-460-9386-370/LP/11;

1107;

15.03.2011

zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – leczenie chorób nerek ketoanalogami aminokwasów do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
32. Cukrzyca z epizodami hipoglikemii lub niestabilnym przebiegiem

MZ-PLE-460-9386-394/LP/11;

1369;

31.03.2011

MZ-PLA-460-12499-9/LP/11;

4002;

21.09.2011

zakwalifikowania leczenia cukrzycy z epizodami hipoglikemii lub niestabilnym przebiegiem w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załaczniku nr 2 do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, regulowanych przez rozp. MZ z dn. 30.08.2009 r. w spr. świadczeń gwar. z zakr. progr. zdrow. (Dz.U.Nr 140, poz 1148, z późn zm.)
. . Kwiecień .
33. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10:J45) przy wykorzystaniu substancji czynnej omalizumab

MZ-PLE-460-8537-153/KKU/11;

1390;

01.04.2011

MZ-PLE-460-8537-186/KKU/11;

2669;

29.06.20111

zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: leczenie ciężkiej astmy IgE zależnej (ICD-10:J45) przy wykorzystaniu substancji czynnej omalizumab w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanegoo
34. „Leczenie preparatem natalizumab chorych ze stwardnieniem rozsianym o wysokim ryzyku szybkiego rozwoju niesprawności” w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załączniku

MZ-PLE-460-11976-1/EM/11;

1417;

04.04.2011

zakwalifikowania świadczenia „leczenie preparatem natalizumab chorych ze stwardnieniem rozsianym o wysokim ryzyku szybkiego rozwoju niesprawności” w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załączniku, do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
35. „Leczenie stwardnienia rozsianego” w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załączniku

MZ-PLE-460-11977-1/EM/11;

1418;

04.04.2011

zakwalifikowania świadczenia „leczenie stwardnienia rozsianego” w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załączniku, do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
36. „Leczenie stwardnienia rozsianego” w zakresie oraz przy warunkach obecnie obowiązujących w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych

MZ-PLE-460-11977-1/EM/11;

1418;

04.04.2011

usunięcia świadczenia „leczenie stwardnienia rozsianego” w zakresie oraz przy warunkach obecnie obowiązujących w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
37. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”

MZ-PZ-PZ-404-6355-2/MW/11;

1393;

01.04.2011

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015″
38. Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab

MZ-PLE-460-8365-407/GB/11;

1574;

12.04.2011

zakwalifikowania świadczenia „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab” w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
39. Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej panitumumab

MZ-PLE-460-8365-407/GB/11;

1574;

12.04.2011

zakwalifikowania świadczenia „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej panitumumab” w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
40. Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystniu substancji czynnej cetuksymab

MZ-PLE-460-8365-407/GB/11;

1574;

12.04.2011

zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej cetuksymab” ze sposobu finansowania w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii na finansowanie w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
41. Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załączniku

MZ-PLE-460-11981-1/EM/11;

1679;

15.04.2011

zakwalifikowania „leczenia opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)” w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załaczniku, do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
42. Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) w zakresie oraz przy warunkach obecnie obowiązujących w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych

MZ-PLE-460-11981-1/EM/11;

1679;

15.04.2011

MZ-PL-460-14444-3/GB/12;

1975;

19.04.2012

usunięcia „leczenia opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)” w zakresie oraz przy warunkach obecnie obowiązujących w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
43.

Domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-079-9104-43/JA/11;

1809;

26.04.2011

przeprowadzenia analizy zasadności uruchomienia programu zdrowotnego domowej antybiotykoterapii dożylnej w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo płucnej u pacjentów z mukowiscydozą, w oparciu o załączoną propozycję projektu programu lub rozwiązanie alternatywne, ze szczególnym uwzględnieniem: wpływu na stan zdrowia pacjentów, analizy wpływu na budżet płatnika (w tym możliwych oszczędności wynikających z ograniczenia hospitalizacji pacjentów), a także przedstawienie przeglądu rozwiązań stosowanych w tym zakresie w innych krajach
44.

Azithromycinum w leczeniu pacjentów cierpiących na mukowiscydozę

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-31/GB/13 z dnia 15.01.2013 r.

MZ-PLE-079-9104-43/JA/11;

1809;

26.04.2011

przeprowadzenia wstępnej analizy zasadności objęcia substancji czynnej azithromycinum kategorią odpłatności bezpłatne dla pacjentów cierpiących na mukowiscydozę, w szczególności mając na uwadze dostępne doniesienia naukowe dotyczące wpływu na stan zdrowia pacjentów, analizę wpływu na budżet oraz status refundacyjny ww. substancji czynnej w innych krajach.
. . Maj .
45.

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna przy wykorzystaniu substancji czynnych infliksimab i adalimumab w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego

Zlecenie wycofane pismem MZ-PLA-460-14676-12/BRB/12 z dnia 02.07.2012

MZ-PLE-460-9735-379/BRB/11;

1893;

02.05.2011

MZ-PLE-460-9735-395/BRB/11;

2140;

24.05.2011

MZ-PL-460-14444-3/GB/12;

1975;

19.04.2012

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
46. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna przy wykorzystaniu substancji czynnych infliksimab i adalimumab w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego

MZ-PLE-460-9735-379/BRB/11;

1893;

02.05.2011

MZ-PLE-460-9735-395/BRB/11;

2140;

24.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego w nowym kształcie (w załączeniu)
47. Leczenie opornych postaci pierwotnej małopłytkowości immunizacyjnej (ITP)

MZ-PLE-460-9386-425/LP/11;

1902;

04.05.2011

Przygotowanie rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
48. Fotodynamiczna terapia nowotworów skóry (PDT)

MZ-OZG-73-2391-11/JC/11;

2018;

12.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych
49. Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (IVIG)

MZ-OZG-73-23901-11/JC/11;

2018;

12.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych
50. Elektrochemioterapia (ECT)

MZ-OZG-73-23901-11/JC/11;

2018;

12.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych
51. Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)

MZ-OZG-73-23901-11/JC/11;

2018;

12.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych
52. Protezowanie rogówki

MZ-OZG-73-23901-11/JC/11;

2018;

12.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej do wykazu świadczeń gwarantowanych
53. Valcyte® (valganciclovirum), 450 mg tbl., 60 tbl. w butelce

MZ-PLE-460-8152-45/JM/11;

2155;

25.05.2011

we wskazaniu: profilaktyka zakażenia wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek, w okresie do 200. dnia po przeszczepie)
54. Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SAG/IUGR) (ICD-10: R69.2) przy wykorzystaniu hormonu wzrostu

MZ-PLE-460-8537-176/KKU/11;

2184;

26.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
55. Leczenie łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi

MZ-PLE-460-9735-399/BRB/11;

2185;

26.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego w kształcie zaproponowanym w załączniku do zlecenia
56. Leczenie opornej hiperfosfatemii w przewlekłej niewydolności nerek chlorowodorkiem sewelameru u pacjentów dializowanych

MZ-PLE-460-9386-444/LP/11;

2186;

26.05.2011

przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego w zakresie oraz przy warunkach realizacji zaproponowanych w załączniku nr 2 do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, regulowanych przez rozporządzenie MZ z dnia 30.08.2009 r. w spr. świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.Nr 140,poz.1148, z późn. zm)
57. Operacja typu Norwood wraz z modyfikacjami, jako wariant (8.6) świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj. Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych, finansowanego ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

MZ-PZ-TSZ-444-6410-2/MS/11;

2205;

27.05.2011

wydania rekomendacji w zakresie wyłączenia „Operacji typu Norwood wraz z modyfikacjami”, jako wariantu (8.6) świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj. „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych”, finansowanego ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
58. Analiza katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów oraz w terapii wspomagającej pod kątem wyodrębnienia dla każdej z substancji czynnych wskazań obecnie finansowanych ze środków publicznych (wg.kodów ICD-10) zgodnych z zarejestrowanymi wskazaniami do leczenia (on-label) oraz wskazań obecnie finansowanych a wykraczających poza wskazania zarejestrowane (off-label) oraz przygotowania odpowiedniego zestawienia dla każdej z substancji czynnych odrębnie

MZ-PLE-460-8365-425/GB/11;

2213;

27.05.2011

MZ-PLE-460-8365-429/GB/11;

2453;

14.06.2011

dokonania analizy katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów oraz w terapii wspomagającej pod kątem wyodrębnienia dla każdej z substancji czynnych wskazań obecnie finansowanych ze środków publicznych (wg.kodów ICD-10) zgodnych z zarejestrowanymi wskazaniami do leczenia (on-label) oraz wskazań obecnie finansowanych a wykraczających poza wskazania zarejestrowane (off-label) oraz przygotowania odpowiedniego zestawienia dla każdej z substancji czynnych odrębnie
. . Czerwiec .
59. Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, w nowym kształcie (w załączeniu), z uwzględnieniem nowej substancji czynnej tocilizumab, w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego

MZ-PLE-460-9735-420/BRB/11;

2266;

02.06.2011

MZ-PLA-460-12971-22/BRB/11;

5098;

30.11.2011

przygotowania rekomendacji w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego w nowym kształcie (wg załącznika), w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
60. Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, w dotychczasowym kształcie, w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego

MZ-PLE-460-9735-420/BRB/11;

2266;

02.06.2011

przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej w dotychczasowym kształcie, jako świadczenia gwarantowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
61. Suprax (cefiximum), 200 mg, tbl. powl., 10 tbl.

MZ-PLE-460-8152-46/JM/11;

2303;

06.06.2011

we wskazaniu: zakażenie dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc) wywołane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemofilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis; zakażenie górnych dróg oddechowych (zakażenie nosa, gardła i uszu, np. zapalenie ucha środkowego) wywołane przez: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis oraz zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła wywołane przez Streptococcus pyogenes, niepowikłane zakażenia nerek i dróg moczowych wywołane przez: Escherichia coli, Proteus mirabilis lub ostre rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez: Neisseria gonorrhoeae
62. Adepend (naltrexoni hydrochloridum), 50 mg, tbl. powl., 28 tbl.

MZ-PLE-460-8152-47/JM/11;

2303;

06.06.2011

we wskazaniu: lek jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu
63.

TARGIN (oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum); 5-2,5 mg, tbl.o przedłużonym uwalnianiu, opak.30 tbl.; 10+5 mg, tbl.o przedłużonym uwalnianiu, opak.30 tbl.; 20+10 mg, tbl.o przedłużonym uwalnianiu, opak.30 tbl.; 40+20 mg, tbl.o przedłużonym uwalnianiu, opak.30 tbl.

MZ-PLE-460-8152-48/JM/11;

2409;

13.06.2011;

określenie wskazań medycznych, w których lek ma być refundowany: 1) w wykazie leków i wyrobów medycznych przepisywanych chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte; w proponowanym wskazaniu: leczenie bólu u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane obciążenia trudnymi do kontrolowania zaparciami wywołanymi opioidami; 2) w wykazie leków podstawowych i uzupełniających – jako lek uzupełniający z 50% odpłatnością;
. . Lipiec .
64. Leczenie farmakologiczne z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych

MZ-ZP-Z-73-20302-3/AKR/11;

2787;

05.07.2011

usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej-leczenie farmakologiczne-z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach domowych
65. Zapobieganie powikłaniom w warunkach domowych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

MZ-ZP-Z-73-20302-3/AKR/11;

2787;

05.07.2011

zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – zapobieganie powikłaniom w warunkach domowych – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
66.

Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków i metod dostępnych (refundowanych) w Polsce

Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce

MZ-ZP-Z-73-20302-3/AKR/11;

2787;

5.07.2011

MZ-ZP-Z-73-20302-8/AKR/12;

3320

05.07.2012

zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej – leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków i metod dostępnych (refundowanych) w Polsce – jako świadczenia gwarantowanegoz zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
67. Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

MZ-ZP-Z-73-20302-3/AKR/11;

2787;

5.07.2011

usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej-leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
68. „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego” w zaproponowanym kształcie ( w załączeniu do zlecenia) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego

MZ-PLE-460-9735-421/BRB/11;

2907;

12.07.2011

MZ-PLA-460-12971-8/BRB/11;

4454;

17.10.2011

MZ-PLA-460-12971-10/BRB/11;

4455;

17.10.2011

zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego „leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego” w zaproponowanym kształcie (w załączeniu) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego wraz z oceną zmian programu
69.

„Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego” w dotychczasowym kształcie w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego

Zlecenie wycofane pismem MZ-PLA-460-14676-12/BRB/12 z dnia 02.07.2012

MZ-PLE-460-9735-421/BRB/11;

2907;

12.07.2011

MZ-PLA-460-12971-8/BRB/11;

4454;

17.10.2011

MZ-PLA-460-12971-10/BRB/11;

4455;

17.10.2011

MZ-PL-460-14444-3/GB/12;

1975;

19.04.2012

usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego” w dotychczasowym kształcie, z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
70. Utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem

MZ-PLE-460-8537-193/KKU/11;

2943;

13.07.2011

przygotowania opinii Rady Konsultacyjnej odnośne utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z załącznikiem
71. Utworzenie odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz substancji czynnych znajdujących się w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, zgodnie z podaną tabelą

MZ-PLE-460-8537-197/KKU/11;

3030;

19.07.2011

przygotowania opinii Rady Konsultacyjnej odnośne utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz substancji czynnych znajdujących się w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, zgodnie z podaną tabelą
72. Utworzenie odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz substancji czynnych znajdujących się w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej, zgodnie z podaną tabelą

MZ-PLE-460-8537-197/KKU/11;

3030;

19.07.2011

przygotowania opinii Rady Konsultacyjnej odnośne utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz substancji czynnych znajdujących się w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej, zgodnie z podaną tabelą
73. Program wczesnej diagnostyki obrazowej chorób nowotworowych u dzieci

MZ-MD-404-1768-11/BK/11;

3181;

28.07.2011

przygotowania opinii Prezesa Agencji w sprawie „Programu wczesnej diagnostyki obrazowej chorób nowotworowych u dzieci”
. . Sierpień .
74. Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem biwalirudyny u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej

MZ-OZG-73-24761-6/JC/11;

3466;

18.08.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem biwalirudyny w chorego poddanego angioplastyce wieńcowej”, jako świadczenia gwarantowanego
75. Wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza i łagodna hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia, z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia

MZ-OZG-73-25053-6/JC/11;

3467;

18.08.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia świadczenia opieki zdrowotnej „wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza i łagodna hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia”, jako świadczenia gwarantowanego
76. Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej

MZ-OZG-73-23965-3/JC/11;

3465;

18.08.2011

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia świadczenia opieki zdrowotnej „wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej”, jako świadczenia gwarantowanego
77. Leczenie pierwotnych lub przerzutowych guzów wątroby z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo Y-90 mikrosfer

MZ-OZG-73-225038-6/JC/11;

3464;

18.08.2011

przygotowania rekomendacji dla usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pierwotnych lub przerzutowych guzów wątroby z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo Y-90 mikrosfer”, jako świadczenia gwarantowanego
. . Wrzesień .
78. Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych

MZ-OZG-73-24012-6/JC/11;

3760;

06.09.2011

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
79. Leczenie cystynozy nefropatycznej

MZ-PLE-460-9735-486/BRB/11;

3831;

12.09.2011

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego w kształcie zaproponowanym w załączniku pisma, w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
80. Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami z zastosowaniem sztucznej komory lub sztucznych komór u dzieci o wadze ciała do 40 kilogramów jako wariantów 12.6 – 12.10

MZ-PZ-TSZ-443-5371-170/MD/11;

3841;

13.09.2011

Wydanie opinii w zakresie wydzielenia nowych wariantów w ramach świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12 ” mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami” finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
81. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012 – 2018”

MZ-PZ-PZ-079-7299-2/JM/11;

3870;

14.09.2011

Zaopiniowanie projektu programu zdrowotnego
82. Utworzenie wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: Dalteparinum natricum, Enoxaparinum natricum;Nadroparinum calcicum; Rivaroxabanum; Dabigatran etexilate

MZ-PLA-460-12525-5/KKU/11;

4006;

21.09.2011

przygotowanie opinii Rady Konsultacyjnej odnośnie utworzenia wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: Dalteparinum natricum, Enoxaparinum natricum;Nadroparinum calcicum; Rivaroxabanum; Dabigatran etexilate
. . Październik .
83.

Glandex (exemestanum), 25 mg, tbl. powl., 30 tabletek; we wskazaniu:

leczenie przypadków zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi mimo podawania antyestrogenów

„rak piersi w II rzucie hormonoterapii”

MZ-PLE-460-8152-49/JM/11;

4362;

12.10.2011

MZ-PLE-460-8152-53/JM/11;

4770;

3.11.2011

przygotowanie stanowiska Rady Konsultacyjnej odnośnie Glandex (exemestanum) we wskazaniu: leczenie przypadków zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi mimo podawania antyestrogenów
84. Vantas (histerelinum), 1 implant, 50 mg; we wskazaniu: rak prostaty

MZ-PLE-460-8152-51/JM/11;

4645;

26.10.2011

wniosek o umieszczenie w wykazie leków refundowanych we wskazaniu: rak prostaty
85.

Efient (prasugrel), 5 mg, tabl.powl., 28 tabletek

Efient (prasugrel), 10 mg, tabl.powl., 28 tabletek

MZ-PLE-460-8152-50/JM/11; ;

4646;

26.10.2011

wniosek o umieszczenie w wykazie leków refundowanych we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej, u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem
. . Listopad .
86. AROMEK, letrozolum, tabl. powlekane, 2,5 mg, 30 tabl. powlekanych; we wskazaniu: Leczenie pierwszego rzutu raka piersi

MZ-PLE-460-8152-52/JM/11;

4788;

04.11.2011

Zlecenie wycofane:

MZ-PLA-460-12508-34/GB/12;

214;

13.01.2012

Przygotowanie rekomendacji Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie zasadności finansowania ze środków publicznych przedmiotowej technologii lekowej, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
87. Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków

MZ-OZG-73-26150-4/JC/11;

4860;

14.11.2011

Przygotowanie rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego
88. Leczenie raka stercza brachyterapią o niskiej mocy dawki (LDR)

MZ-OZG-73-25273-8/JC/11;

4861;

14.11.2011

Przygotowanie rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego
89. Leczenie raka stercza skupioną wiązką ultradźwięków (HIFU)

MZ-OZG-73-25970-4/JC/11;

4862;

14.11.2011

Przygotowanie rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego
. . Grudzień .
90.

Zaranta (rosuvastatinum), 5 mg, tabl. powl., 28 tabletek,

Zaranta (rosuvastatinum), 10 mg, tabl. powl., 28 tabletek,

Zaranta (rosuvastatinum), 20 mg, tabl. powl., 28 tabletek,

Zaranta (rosuvastatinum), 40 mg, tabl. powl., 28 tabletek,

we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (typu II a, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii)

MZ-PLE-460-8152-56/JM/11;

5132;

01.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (typu Iia, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii)
91. Versatis (lidocainum), 5%, paster leczniczy, 5 szt. we wskazaniu: objawowe leczenie bólu neuropatycznego związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster (neuralgia popółpaścowa, ang. post-herpetic neuralgia, PHN)

MZ-PLE-460-8152-55/JM/11;

5133;

01.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionego produktu we wskazaniu: objawowe leczenie bólu neuropatcznego związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster (neuralgia popółpaścowa, ang. post-herpetic neuralgia, PHN)
92.

Firmagon(degareliks), 120 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 fiolki z proszkiem, 2 fiolki z rozpuszczalnikiem

Firmagon (degareliks), 80 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem, 1 fiolka z proszkiem

we wskazaniu: hormonozależny rak gruczołu krokowego

MZ-PLE-460-8152-57/JM/11;

5153;

02.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: hormonozależny rak gruczołu krokowego
93.

Roswera (rosuvastatinum), 5 mg, tabl.powl., 28 tabletek

Roswera (rosuvastatinum), 10 mg, tabl.powl., 28 tabletek

Roswera (rosuvastatinum), 15 mg, tabl.powl., 28 tabletek

Roswera (rosuvastatinum), 20 mg, tabl.powl., 28 tabletek

Roswera (rosuvastatinum), 30 mg, tabl.powl., 28 tabletek

Roswera (rosuvastatinum), 40 mg, tabl.powl., 28 tabletek

we wskazaniu: hipercholesterolemia

MZ-PLE-460-8152-54/JM/11;

5160;

5.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: hipercholesterolemia
94.

1. Vimpat (lakozamid), 50 mg, tabl.powl., 14 tabletek

2.Vimpat (lakozamid), 100 mg, tabl.powl., 56 tabletek

3.Vimpat (lakozamid), 150 mg, tabl.powl., 56 tabletek 4.Vimpat (lakozamid, 200 mg, tabl.powl., 56 tabletek

5.Vimpat (lakozamid), 10 mg/ml, roztwór do infuzji, opakowanie 20 ml

we wskazaniu: leczenie padaczki w III rzucie

MZ-PLE-460-8152-59/JM/11;

5176;

6.12.2011;

MZ-PLE-460-8152-60/JM/11;

5177;

6.12.2011;

MZ-PLE-460-7278-53/JM/12;

455;

25.01.2012;

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: leczenie padaczki w III rzucie oraz zajęcia stanowiska w zakresie konieczności przygotowania odrębnego raportu w sprawie oceny leku i odrębnej oceny raportu w sprawie oceny leku dla produktu leczniczego Vimpat (lakozamid), 10 mg/ml, roztwór do infuzji opakowanie 20 ml
95. Podanie kabazytakselu w leczniu pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, leczonych wcześniej schematem chemioterapii zawierającym docetaksel

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie kabazytakselu w leczniu pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, leczonych wcześniej schematem chemioterapii zawierającym docetaksel
96. Podanie bendamustyny w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie bendamustyny w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim
97. Zastosowanie schematu DOTA TATE + 90Y w następujacych rozpoznaniach wg ICD 10: C.17, C.25, C.34, C.75.9, C.80

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego zastosowanie schematu DOTA TATE + 90Y w następujacych rozpoznaniach wg ICD 10: C.17, C.25, C.34, C.75.9, C.80
98. Podanie rytuksymabu w leczeniu pacjentów w chorobą Hodgkina

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie rytuksymabu w leczeniu pacjentów w chorobą Hodgkina
99. Podanie sunitynibu w leczeniu wysoko zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki nieoperacyjnych lub z przerzutami u dorosłych, u których doszło do progresji choroby

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie sunitynibu w leczeniu wysoko zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki nieoperacyjnych lub z przerzutami u dorosłych, u których doszło do progresji choroby
100.

Podanie imatynibu w leczeniu innych typów białaczek niż określone w charakterystyce produktu leczniczego

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie imatynibu w leczeniu innych typów białaczek niż określone w charakterystyce produktu leczniczego
101. Podanie ewerolimusu w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub średnio zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u dorosłych pacjentów z chorobą o przebiegu postępującym

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie ewerolimusu w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub średnio zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u dorosłych pacjentów z chorobą o przebiegu postępującym
102. Podanie doksorubicyny liposomalnej (Myocet) w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie doksorubicyny liposomalnej (Myocet) w leczeniu chłoniaków nieziarniczych
103. Podanie erybuliny w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z progresją choroby po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii w leczeniu zaawansowanej postaci choroby

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie erybuliny w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z progresją choroby po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii w leczeniu zaawansowanej postaci choroby
104. Podanie denosumabu w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, konieczność napromieniania kości, ucisk rdzenia kręgowego lub konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych kości) u dorosłych z przerzutami guzów litych do kości

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie denosumabu w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, konieczność napromieniania kości, ucisk rdzenia kręgowego lub konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych kości) u dorosłych z przerzutami guzów litych do kości
105. Podanie octanu abirateronu w leczeniu opornego na kastrację, raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych meżczyzn, których choroba postepuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie octanu abirateronu w leczeniu opornego na kastrację, raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych meżczyzn, których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierajacej docetaksel
106. Podanie ipilimumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u dorosłych, którzy byli wcześniej leczeni

MZ-PLE-460-12509-64/GB/11;

5178;

06.12.2011

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie pilimumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u dorosłych, którzy byli wcześniej leczeni
107.

1. Lodotra (prednisonum), 1 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 tabl.

2. Lodotra (prednisonum), 2 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 tabl.

3. Lodotra (prednisonum), 5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 tabl.

we wskazaniu: aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

MZ-PLE-460-8152-58/JM/11;

5241;

09.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów leczniczych we wskazaniu: aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
108. Lenalidomid w leczeniu zespołów mielodysplastycznych/mieloproliferacyjnych

MZ-PLA-460-12508-24/GB/11;

5267;

13.12.2011

MZ-PLA-460-12508-36/GB/12;

957;

21.02.2012

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne, z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej,ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bezpieczeństwa stosowania leku
109. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012

MZ-PZ-PZ-078-8311-1/JM/11;

5287;

13.12.2011

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012 na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (…) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)
110.

1. Pradaxa (dabigatran etexilate), 110 mg, kapsułki twarde, 60 kapsułek

2. Pradaxa (dabigatran etexilate), 150 mg, kapsułki twarde, 60 kapsułek we wskazaniu: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej następujących czynników ryzyka:

-przebyty udar, przemijający napad niedokrwienny lub zatorowość systemowa (ang. SEESystemic Embolism),

-frakcja wyrzutowa lewej komory serca < 40%, -objawowa niewydolność serca, II k. wg NYHA, -wiek 75 lat,

-wiek 65 lat i towarzysząca mu jedna z następujących chorób: cukrzyca, choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze

MZ-PLE-460-8152-61/JM/11;

5310;

14.12.2011

przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej na pdst. art.31 i ust.1,4 ustawy o świadczeniach (…)
111.

Trajenta (linagliptin), 5 mg, tabl.powlekane, 30 tabl.powlek., we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych pacjentów: w monoterapii:

-u pacjentów, u których kontrola glikemii uzyskana wyłącznie za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych jest niewystarczająca i dla których metformina jest nieodpowiednia z powodu nietolerancji lub przeciwwskazania z powodu niewydolności nerek; w terapii skojarzonej:

– z metforminą, kiedy stosowanie wyłącznie metforminy w połączeniu z dietą i z ćwiczeniami fizycznymi nie wytarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii;

-z sulfonylomocznikiem i metforminą, kiedy stosowanie terapii dwulejkowej z zastosowaniem tych leków w połączeniu z dietą i ćwiczeniami nie wystarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii

MZ-PLE-460-8152-62/JM/11;

5311;

14.12.2011

przygotowania oceny raportu w sprawie oceny leku a także stanowiska Rady Konsultacyjnej na pdst. art.31 i ust.1,4 ustawy o świadczeniach (…)
112. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2012-2016”

MZ-PZ-PZ-078-8439-1/AJ/11;

5350;

16.12.2011

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego pn.”Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2012-2016″ na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (…) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)
113. Brilique (tikagrelor), 90 mg, tabl.powl. 56 tabletek we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA), w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) lub z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym u pacjentów leczonych farmakologicznie lub za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)

MZ-PLE-460-8152-63/JM/11;

5359;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionego produktu we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA), w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) lub z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym u pacjentów leczonych farmakologicznie lub za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)
114. Nutramigen AA, preparat złożony, 400 g w puszce, proszek do sporządzania roztworu doustnego we wskazniu: stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolrancją różnego rodzaju żywności

MZ-PLE-460-8152-64/JM/11;

5360;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionego produktu we wskazaniu: stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolrancją różnego rodzaju żywności
115. Valdoxan, agomelatinum, 25 mg, tabl.powlekane, 28 tabl.powl. we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych

MZ-PLE-460-8152-65/JM/11;

5361;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionego produktu we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych
116.

Xarelto, rywaroksaban, 15 mg, tabl.powlekane, 14 tabl.powl.

Xarelto, rywaroksaban, 15 mg, tabl.powlekane, 42 tabl.powl.

Xarelto, rywaroksaban, 20 mg, tabl.powlekane, 14 tabl.powl.

Xarelto, rywaroksaban, 15 mg, tabl.powlekane, 98 tabl.powl. we wskazaniu:

a) profilaktyka udaru i zaorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanych z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krw, wiek 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie;

b) leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej (ZP) po ostrej ZŻG dorosłych

MZ-PLE-460-8152-66/JM/11;

5362;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionego produktu w wymienionych wskazaniach
117. Kreon 25000, pancreatinum, 300 mg pankreatyny o aktywności: 25000 j.Ph.Eur.lipazy, 18000 j.Ph.Eur.amylazy, 1000 j.Ph.Eur.proteazy, kapsułki dojelitowe 50 szt.,Kreon 40000, pancreatinum, 400 mg pankreatyny o aktywności: 40000 j.Ph.Eur.lipazy, 25000 j.Ph.Eur.amylazy, 1600 j.Ph.Eur.proteazy, kapsułki dojelitowe, 50 szt. we wskazaniu: zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki (PZT)

MZ-PLE-PLE-460-8152-67/JM/11;

5363;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki (PZT)
118. Adenuric, febukostat, 80 mg, tabl.powlekane, 28 tabl., Adenuric, febukostat, 120 mg, tabl.powlekane, 28 tabl. we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych (w tym guzki dnawe i (lub) zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie)

MZ-PLE-460-8152-68/JM/11;

5364;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych (w tym guzki dnawe i (lub) zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie))
119. Clatra, bilastinum, 20 mg, tabl. 10 szt., Clatra, bilastinum, 20 mg, tabl. 30 szt. we wskazanu: objawowe leczenie uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki

MZ-PLE-460-8152-69/JM/11;

5365;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: objawowe leczenie uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki
120. Hirobriz Breezhaler, indakaterolu maleinian, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 150 µg, opak. 30 kaps.+inhalator, 10 szt., Hirobriz Breezhaler, indakaterolu maleinian, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 300 µg, opak. 30 kaps.+inhalator, 10 szt. we wskazaniu: ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc udokumentowana badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową

MZ-PLE-460-8152-70/JM/11;

5366;

16.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów we wskazaniu: ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc udokumentowana badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
121. Program wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym

MZ-ZP-P-073-22332-1/OK./11;

5376;

19.12.2011

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (…) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)
122. Program zapobiegania samobójstwom

MZ-ZP-P-073-22332-1/OK./11;

5376;

19.12.2011

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (…) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)
123. Program zapobiegania depresji

MZ-ZP-P-073-22332-1/OK./11;

5376;

19.12.2011

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (…) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)
124.

1. Zahron (rosuvastatinum), 5 mg, tabl. powlekane, 28 tabl.

2. Zahron (rosuvastatinum), 10 mg, tabl. powlekane, 28 tabl.

3. Zahron (rosuvastatinum), 20 mg, tabl. powlekane, 28 tabl.

4. Zahron (rosuvastatinum), 40 mg, tabl. powlekane, 28 tabl.

we wskazaniu:

1. pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające;

2. rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL), lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe

MZ-PLE-460-8152-72/JM/11;

5449;

27.12.2011;

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów w wymienionych wskazaniach
125.

1. Daivobet (Calcipotriolum+Betamethasonum), (50 mcg+0,5 mg)/g maść, 15 g;

2. Daivobet (Calcipotriolum+Betamethasonum), (50 mcg+0,5 mg)/g maść, 30 g;

we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy zwyczajnej (psoriasis vulgaris)

MZ-PLE-460-8152-71/JM/11;

5450;

27.12.2011

przygotowania stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM z art. 31 i ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach (…) w związku z wnioskiem o umieszczenie w wykazie leków refundowanych wymienionych produktów w wymienionym wskazaniu
Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
05 sierpnia 2016 12:58
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
27 listopada 2016 00:03
Rejestr zmian
Tomasz Belka
27 listopada 2016 00:03
Tomasz Belka
26 listopada 2016 23:36
Tomasz Belka
26 listopada 2016 23:17
Tomasz Belka
26 listopada 2016 22:46
Tomasz Belka
26 listopada 2016 22:36
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:18
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:13
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:12
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:11
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:09
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:05
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:02
Tomasz Belka
25 listopada 2016 23:01
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:49
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:23
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:21
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:17
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:14
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:09
Tomasz Belka
25 listopada 2016 22:01
Tomasz Belka
25 listopada 2016 21:51
Tomasz Belka
25 listopada 2016 21:50
Tomasz Belka
25 listopada 2016 21:49
Tomasz Belka
25 listopada 2016 19:39
Tomasz Belka
25 listopada 2016 19:37
Tomasz Belka
25 listopada 2016 19:34
Tomasz Belka
25 listopada 2016 12:07
Administrator
05 sierpnia 2016 12:58
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ