Enter your keyword

Zlecenia MZ 2015

[aotm-mz-order year=2015]

Kopiuj
Opublikowany przez:
Administrator
Data publiakcji:
05 sierpnia 2016 11:59
Aktualizowany przez:
Tomasz Belka
Data aktualizacji:
23 listopada 2016 15:20
Rejestr zmian
Tomasz Belka
23 listopada 2016 15:20
Administrator
20 sierpnia 2016 22:21
Administrator
05 sierpnia 2016 12:16
Administrator
05 sierpnia 2016 12:14
Administrator
05 sierpnia 2016 12:12
Administrator
05 sierpnia 2016 12:09
Administrator
05 sierpnia 2016 12:07
Administrator
05 sierpnia 2016 11:59
Zlecenie MZ
zlecenia
Ministra zdrowia, podstawa prawna
AWA
analiza weryfikacyjna
Agencji
AW
analiza wnioskodawcy
UW
uwagi do analiz
RPT
raport
(art.31g. ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
ORP
opinia
Rady Przejrzystości
SRP
stanowisko
Rady Przejrzystości
REK
rekomendacja
Prezesa AOTM
OPZ
opinie AOTM o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez MZ