Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej aotm.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-06-29

Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne cyfrowo, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych;
 • może się zdarzyć, że nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej filmy posiadają napisy dla osób głuchych.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością:

 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono – 2024-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt zespołem odpowiedzialnym za zarządzeniem stroną internetową. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu: 22 101 46 00.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej, jak to możliwe. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści opisanych w Twoim zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Przeskok oznaczone literami A i B. Oba wejścia są na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. W wejściu A znajdują się drzwi obrotowe, oraz szerokie drzwi otwierane automatycznie przez pracownika Recepcji. W wejściu B znajdują się drzwi automatyczne.
 2. Recepcja znajduje się na wprost od wejścia A oraz B. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są po 3 windy w obu wejściach.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na piętrze 6 oraz 7 oraz przy recepcji B na parterze.
 5. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są przy ul. Zgody i ul. Brokla są to miejsca parkingowe miejskie, położone najbliżej wejścia do budynku.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji oraz w żadnym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl