Regulamin Organizacyjny
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Lp. Dokument plik
1 Rozporządzenie MZ w sprawie nadania statutu AOTMIT
2 Zarządzenie Nr 42/2018 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dn. 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - tekst jednolity
3 2018_Zarządzenie nr 42.2018
4 2018_Zarządzenie nr 48.2018
5 2019_Zarządzenie nr 01.2019
6 2019_Zarządzenie nr 21.2019
7 2019_Zarządzenie nr 27.2019
8 2019_Zarządzenie nr 35.2019
9 2019_Zarządzenie nr 41.2019
10 2019_Zarządzenie nr 43.2019
11 20200625 BPR zarządzenie ws zmiany zarz.dot. Regulaminu org. AOTMiT egz. do wysyłki_RTMost.
12 Zarządzenie 28_2020
13 2021 03 11 BPR zarządzenie ws zmiany zarządzenia dot. Regulaminu organizacyjnego egz. do wysyłki_RTM
14 2021 09 30 BPR zarządzenie ws zmiany zarządzenia dot. regulaminu organizacyjnego AOTMiT egz. dla Agencji_EW ost (2)
15 2023 01 05 BPR zarządzenie ws zmiany Regulaminu organizacyjnego egz. do wysyłki_RTM
16 2023 07 28 BPR zarządzenie ws zmiany Regulaminu organizacyjnego AOTMiT_ egz. do podpisu PRTM
17 2023 09 29 BPR zarządzenie zmieniające regulamin organizacyjny w zakresie BP egz. zew. RTM
18 2024 01 11 BPR zarządzenie ws zmiany Regulaminu organizacyjnego egz. DR-sig
edytuj
Dane adresowe
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Dane kontaktowe
+48 22 101-4600
+48 22 46-88-555
sekretariat@aotm.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
Social media
twitter
bip.aotm.gov.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl