Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
godziny pracy:
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00


ADRES:
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa


Sekretariat
tel. (+48 22) 101-4600
fax (+48 22) 46-88-555
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
29 11301017 0020 1234 2620 0005

Sekretariat Wydziału Oceny Technologii (OT)
tel. (+48 22) 101 46 55

Sekretariat Wydziału Taryfikacji (TR)
tel. (+48 22) 101 47 10

Sekretariat Wydziału Świadczeń (WS)
tel. (+48 22) 101 47 50

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
525-23-47-183

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w księdze korespondencji, poczcie e-mail oraz elektronicznym obiegu dokumentów PDF


  Dane osobowe


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-032), przy ul. Przeskok 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań AOTMiT

  Administrator powołuje się w szczególności na:
 • wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
 • prawnie uzasadniony interes - w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;

  Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz z obowiązującej przez administratora kategorii archiwalnej.

  Prawa podmiotów danych

  W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz zgodnie w wymogami rozporządzenia 2016/679.

  Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

  Dane osobowe nie będą profilowane, przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl