Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909991220518, Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05909991220501

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3449.2021.17.PBO; PLR.4500.3447.2021.17.PBO; 04.02.2022

Pismem z dnia 21 marca 2022 r. znak: PLR.4500.3449.2021.21.SKA; PLR.4500.3447.2021.21.SKA postępowanie zostało zawieszone do dnia 18 czerwca 2022 roku.

Pismem z dnia 21 czerwca 2022 r. znak: PLR.4500.3449.2021.23.SKA; PLR.4500.3447.2021.23.SKA postępowanie zostało podjęte.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 15/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 15/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 15/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 15/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 15/2022
pdfAneks do zlecenia 15/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 15/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 15/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14.07.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 15/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 14 i 15 analiza OT.4231.5.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktów Opdivo (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Marzena Labak-Klimasara

  Bristol Myers Squibb Services
  Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 6.3.1, str. 76

  Dotyczy: komentarz odnosi się do oszacowań populacji przeprowadzonych przez analityków Agencji na podstawie danych NFZ.

  Wnioskodawca powtarza ograniczenie danych NFZ wskazane przez analityków Agencji w rozdziale 5.3, dotyczące braku możliwości określenia, w której linii leczenia u sprawozdawanych pacjentów stosowany był pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyną/karboplatyną. Niemniej, biorąc pod uwagę wytyczne kliniczne, preferowaną formą postępowania w I linii jest stosowanie powyższych skojarzeń, więc należy przypuszczać, iż dla większości pacjentów była to pierwsza zastosowana terapia.

  Ze względu na ograniczenia oszacowań wnioskodawcy opartych na danych KRN i trudnych do weryfikacji założeniach, nie ma podstaw dla stwierdzenia, iż oszacowania wnioskodawcy wydają się lepiej odpowiadać spodziewanej praktyce klinicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Agata Tamara Nowicka

  Stowarzyszenie Walki z rakiem Płuca
  Oddział Szczecin

  pdf 01

  Cała analiza

  Dotyczy: komentarz ogólny dotyczący rokowania w międzybłoniaku opłucnej oraz metod leczenia, w tym pozytywnych rekomendacji w zakresie zastosowania niwolumabu i ipilimumabu.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię organizacji pacjenckiej.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Aleksandra Rudnicka

  Stowarzyszenie na Rzecz Walki
  z Chorobami Nowotworowymi SANITAS

  pdf 01

  Cała analiza

  Dotyczy: komentarz ogólny dotyczący rokowania w międzybłoniaku opłucnej oraz metod leczenia, w tym pozytywnych rekomendacji w zakresie zastosowania niwolumabu i ipilimumabu.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię organizacji pacjenckiej.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Aleksandra Wilk

  Fundacja TO SIĘ LECZY
  Sekcja Raka Płuca

  pdf 01

  Cała analiza

  Dotyczy: komentarz ogólny dotyczący rokowania w międzybłoniaku opłucnej oraz metod leczenia. Odniesiono się do wyników badania CheckMate 743.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię organizacji pacjenckiej.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  5.

  Krystyna Wechmann

  Fundacja Polska Koalicja
  Pacjentów Onkologicznych

  pdf 01

  Cała analiza

  Dotyczy: komentarz ogólny dotyczący rokowania w międzybłoniaku opłucnej oraz metod leczenia, w tym pozytywnych rekomendacji w zakresie zastosowania niwolumabu i ipilimumabu.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię organizacji pacjenckiej.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  6.

  Dr n. med.
  Katarzyna Stencel

  Szpital Kliniczny
  im. Heliodora Swiecickiego UM
  w Poznaniu

  pdf 01

  Cała analiza

  Dotyczy: komentarz dotyczący skuteczności niwolumabu i ipilimumabu.

  W komentarzu ekspert odniosła się do szczególnej korzyści ze stosowania wnioskowanej terapii w populacji pacjentów z podtypem mięsakowatym złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  Nierozpatrzone

  7.

  Dr n. med.
  Magdalena Knetki-Wróblewska

  Narodowy Instytut Onkologii- Państwowy Instytut Badawczy
  w Warszawie

  pdf 01

  Uwaga została zgłoszona jako uwaga do analiz wnioskodawcy, stąd została pozostawiona bez rozpatrzenia.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 65/2022 do zlecenia 15/2022
  (Dodano: 22.07.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 68/2022 do zlecenia 15/2022
  (Dodano: 27.07.2022 r.)

  go to zlecenie

   

  edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl