Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ofev, Nintedanibum, kapsułki miękkie, 100 mg, 60, kaps., kod GTIN:05909991206444, Ofev, Nintedanibum, kapsułki miękkie, 150 mg, 60, kaps., kod GTIN: 05909991206468

Wskazanie:

w ramach programu lekowego Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc o fenotypie postępującym przebiegającej z włóknieniem (PF-ILD) (ICD-10 D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.718.2022.13;.WMO PLR.4500.719.2022.13.WMO; 20.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 107/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 107/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 107/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 107/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 107/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 107/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 107/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.01.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 107/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.58.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Ofev (nintedanib) w ramach programu lekowego „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc o fenotypie postępującym przebiegającej z włóknieniem (PF-ILD) (ICD-10 D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Sebastian Schubert

  pdf 01

  Uwaga nr 1
  Uwaga rozpatrzona.

  W uwadze wskazano, iż nastąpiła zmiana rekomendacji PBAC z negatywnej na pozytywną. W ramach ponownej oceny i wydania drugiej rekomendacji australijska agencja HTA wskazała, że terapia nintedanibem stanowi odpowiedź na wysoką niezaspokojoną medyczną potrzebę pacjentów z PF-ILD, zapewniając znaczącą i istotną kliniczne poprawę skuteczności leczenia w porównaniu z obecnym standardowym postępowaniem, w ramach którego brak jest obecnie terapii dedykowanych omawianemu schorzeniu. W związku z powyższym, wszystkie odnalezione rekomendacje refundacyjne dla przedmiotowej technologii medycznej są pozytywne.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie
  Uwaga nr 2
  Uwaga rozpatrzona.

  W uwadze wskazano, iż w rekomendacjach klinicznych PTChP 2022 i ATS 2022 jedynie dla nintendanibu przedstawiono jednoznaczne pozytywne zalecenia do stosowania w terapii pacjentów z przedmiotowym wskazaniem. W powyższych rekomendacjach nie przedstawiono bezpośrednich zaleceń dla stosowania innych terapii przeciwfibrotycznych (pirfenidon). W rekomendacji ATS 2022 wskazano, iż zalecane jest przeprowadzenie dalszych badań dla tego leku w omawianej populacji (ATS 2022), natomiast w rekomendacji PTChP 2022: „Nie sformułowano zaleceń dotyczących stosowania lub odrzucania terapii antyzwłóknieniowej z użyciem pirfenidonu w przypadku niepowodzenia leczenia choroby podstawowej u pacjenta z postępującą włókniejącą śródmiąższową chorobą płuc (PF-ILD) inną niż IPF”.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 8/2023/2022 do zlecenia 107/2022
  (Dodano: 21.02.2023 r.)

   hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 8/2023 do zlecenia 107/2022
  (Dodano: 27.02.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl