Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Apexxnar, Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana), Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, ml, 1, amp.-strzyk. 0,5 ml 1 igła, kod GTIN: 05415062385456

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1808.2022.3.RBO; 21.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 108/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 108/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 108/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 108/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 108/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 108/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 108/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20.01.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 108/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4230.11.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Apexxnar (szczepionka przeciw pneumokokom) we wskazaniu: profilaktyka zakażeń pneumokokowych u osób dorosłych XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Ryszard Konior
  -
  Prezes Fundacji
  „Aby Żyć”

  pdf 01

  W uwadze wskazano, że oceniana szczepionka ma najszersze spektrum pneumokokowe spośród wszystkich szczepionek skoniugowanych oraz jest zalecana dla osób dorosłych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Katarzyna Lisowska

  Stowarzyszenie Chorych
  na Nowotwory Krwi „Hematoonkologiczni”

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wagę szczepień p/pneumokokom dla chorych na nowotwory krwi oraz rekomendowanie tych szczepień przez hematologów. Wskazano, że pojedyncza dawka szczepionki daje większe korzyści takim pacjentom niż szczepienie sekwencyjne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 13/2023 do zlecenia 108/2022
  (Dodano: 07.02.2023 r.)

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 12/2023 do zlecenia 108/2022
  (Dodano: 23.02.2023 r.)

  go to zlecenie

  edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl