Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jardiance, Empagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991138509

Wskazanie:

przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z zachowaną lub łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF>40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA, u których poziom NT-proBNP >300 pg/ml oraz potwierdzono w badaniu echokardiogramem strukturalną chorobę serca (powiększenie lewego przedsionka i/lub przerost lewej komory)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2136.2022.2.JKR; 22.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 146/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 146/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 146/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 146/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 146/2022
pdfUzupełnienie nr 1 do zlecenia 146/2022
pdfUzupełnienie nr 2 do zlecenia 146/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 146/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13.04.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 146/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 44/2023 do zlecenia 146/2022
  (Dodano: 18.04.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 44/2023 do zlecenia 146/2022
  (Dodano: 19.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl