Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epidyolex, Cannabidiolum, Roztwór doustny, 100 mg/ml, 1, butelka 100 ml 2 strzykawki 1 ml 2 strzykawki 5 ml, GTIN: 05055813900103

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.44.2023.15.JWI; 15.05.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 45/2023
pdfAnaliza kliniczna nr 1 do zlecenia 45/2023
pdfAnaliza kliniczna nr 2 do zlecenia 45/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 45/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 45/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 45/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 45/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.07.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 45/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.19.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Epidyolex (kannabidiol) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Michał Opuchlik (GW Pharma (International) B.V.

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdział 4.2.1.1 Uwaga nr 1 do „Rozdziały 3.3.2 oraz 3.3.3 str. 16-23; 6.3.1, str. 85-86; 6.4, str. 88-89; 11, str. 104”

  Przedstawiono ograniczenia przeprowadzonych przez Agencję oszacowań liczebności populacji docelowej.
  Uwagi są zasadne.

  Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 2 do „Rozdziały 3.2, str. 15.; 3.3.3, str. 20; 3.5, str. 30”

  Uwaga stanowi komentarz do wskazań refundowanych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu napadów padaczkowych oraz stanowi komentarz o możliwym zaostrzeniu napadów padaczkowych po zastosowaniu niektórych leków.
  Uwagi są zasadne.

  Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 3 do „Rozdział 4.2.2.1, str. 62-63”

  Zasadnie wskazano błąd redaktorski. Przedstawione dane dotyczą produktu leczniczego Epidyolex.


  Uwaga nr 4 do „Rozdziały 5.3.2, str. 75-76, 11, str. 103-104”

  Przedstawione w analizie ekonomicznej dawkowanie pochodzi z pracy Patel 2021 – gdzie przedstawiono wyniki badania otwartej fazy przedłużonej (GWPCARE5), dla pacjentów, którzy ukończyli leczenie w 2 badaniach RCT (GWPCARE3, GWPCARE4 – populacja LGS), które Wnioskodawca włączył do analizy klinicznej w ramach wykazania długoterminowej efektywności klinicznej. W AWA uwzględniono wyniki w ramach dodatkowych obliczeń wykorzystując dawkowanie z pracy Patel 2021, aby wskazać na niepewność dawkowania kannabidiolu, które będzie obserwowane w praktyce klinicznej. Powtórzono argumenty dot. przyjętego w analizie dawkowanie zaprezentowane w dostarczonych analizach HTA oraz przedstawiono dane z jednej wybranej bazy danych (baza danych SHARK, Insight Health, obejmująca 64 miliony ubezpieczonych historii leków od 2018 r.) – brak możliwości zweryfikowania wyników.

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.


  Uwaga nr 5 do „Rozdziały 5.4, str. 76 11, str. 103-104”

  W analizie Wnioskodawcy nie przedstawiono dowodów bezpośrednio określających wpływ stosowania leku Epidyolex na jakość życia opiekunów, tym samym nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie efektu leczenia pacjentów na jakość życia opiekunów i tym samym uwzględnienie powyższego założenia w analizie podstawowej jest podejściem niekonserwatywnym.

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.


  Uwaga nr 6 do „Rozdział 12, str. 106”

  Uwaga zasadna. Wnioskodawca przedstawił opublikowane źródło dla wskazanych danych. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 7 do „Rozdział 6.3, str. 83”

  Uwaga zasadna, w ramach BIA oceniano kannabidiol jako terapię dodaną do leków stosowanych w ramach SoC.

  Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 8 do „Rozdział 8, Str. 91-694”

  Przedstawiono komentarz dot. alternatywnych możliwości monitorowania stanu w padaczce.


  Uwaga nr 9 do „Rozdział 6.1.2, str. 79.”

  Uwaga zasadna.

  Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.

  Rozpatrzona

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 83/2023 do zlecenia 45/2023
  (Dodano: 02.08.2023 r.)

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja nr 84/2023 do zlecenia MZ nr 45/2023
  (Dodano: 09.08.2023 r.)

   

  go to zlecenie

  edytuj
  Dane adresowe
  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa
  Dane kontaktowe
  +48 22 101-4600
  +48 22 46-88-555
  sekretariat@aotm.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
  /AOTMiT_ePUAP/SkrytkaESP
  Social media
  twitter
  bip.aotm.gov.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji © 2024. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl